Saopštenja Vesti

ECPAT u Evropi: Saopštenje povodom rata u Ukrajini

Mir_Ukrajina
Moramo zaštititi živote dece iz Ukrajine od rata i njegovih posledica!
Pozivamo vlade širom Evrope da preduzmu hitne mere kako bi osigurale da se prava dece, koja su zahvaćena ovim sukobom, u potpunosti poštuju.

ECPAT u Evropi—Svet je potresen ničim izazvanim i neopravdanim napadom na Ukrajinu i njen narod. Ovaj rat je doveo ne samo do gubitka života mnogih građana, uključujući i decu, već i do masovnog raseljavanja porodica iz svojih domova, u pokušajima da pobegnu od sukoba. Prema podacima UNHCR-a, najmanje milion i po ljudi trenutno se nalazi u skloništima u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Ujedinjene nacije i druge organizacije koje se bave izbeglicama procenjuju da je broj ljudi koji beže od  sukoba iznosi između 4 i 7 miliona. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Ukrajine najmanje 36 dece je poginulo do sada.

Svi članovi ECPAT-a u Evropi koji su se pridružili ovom saopštenju, koji rade na nacionalnom i međunarodnom planu na okončanju seksualne eksploatacije i trgovine decom, duboko su zabrinuti zbog opasnosti, uključujući fizičke povrede, gubitak života, gubitak porodice, veliku emocionalnu patnju, gubitak školovanja i obrazovanja i nedostatak bezbednog skloništa, sa kojima se suočavaju deca koja su trenutno u Ukrajini ili koja beže od napada. Njihov pristup hrani, vodi, skloništu, medicinskoj nezi i psihosocijalnoj podršci ozbiljno je ugrožen usled rata.

Ovaj rat predstavlja pretnju bez presedana za sve, posebno za najugroženije u društvu — decu. U svakom sukobu deca ostaju ta koja pretrpe najviše fizičkih i emocionalnih povreda. Duboko smo uznemireni zbog nasilja kojem su ona izložena. Zaprepašteni smo kršenjem njihovih prava po Konvenciji UN o pravima deteta. Međunarodno humanitarno pravo zahteva od svih da štite živote civila. Konvencija dodatno zahteva da države preduzmu sve neophodne mere kako bi osigurale zaštitu i brigu o deci koja su pogođena oružanim sukobom. Njihova prava moraju biti zaštićena.

Od početka ovog rata, naše organizacije članice i saradnici u Ukrajini, Poljskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Moldaviji i širom Evrope podržavaju hiljade ukrajinske dece i porodica koje beže od rata i traže zaštitu.

Prema izveštajima naših članova sa terena, među izbeglicama ima mnogo dece bez pratnje. U haosu koji vlada, nedostaju informacije o nestaloj deci u Ukrajini ili u susednim zemljama. Deca bez pratnje i nestala deca su posebno podložna trgovini ljudima, zlostavljanju i seksualnoj eksploataciji. Njihova bezbednost i zaštita moraju biti prioritet!

Članovi ECPAT-a u Evropi koji su se pridružili ovom saopštenju, pozivaju vlade širom Evrope, Evropsku komisiju, organizacije civilnog društva i humanitarne misije da preduzmu hitne mere kako bi brzo identifikovali i smestili decu bez pratnje u bezbedno okruženje prilagođeno deci, sa punim pristupom zaštiti, zdravstvenim, obrazovnim i psiho-socijalnim uslugama, uključujući trenutno postavljanje staratelja i ponovno uspostavljanje kontakta sa njihovim roditeljima i drugim starateljima.

___________________________________________

Reminder: Call for free phone number 116-000 Missing Children Hotlines or 116-111 Child Helplines, available in at least 32 European countries to report a missing or exploited child or to ask for help for a child.

For media inquiries, please contact:

Altin Hazizaj (He/him), ECPAT Albania, member of ECPAT International Board for Eastern Europe,            E-mail: altin.hazizaj@crca.al (Languages: Albanian, English, French and Italian)

Carrie van der Kroon (she/her), ECPAT Netherlands, member of ECPAT International Board for Western Europe, E-mail: c.vanderkroon@defenceforchildren-ecpat.nl (Languages: Dutch, English and Spanish)

This message is endorsed by the ECPAT International membership in the following countries:

 • ARSIS Association for the Social Support of Youth (Greece)
 • CRCA / ECPAT Albania
 • Crisis Center “Care”, Kazakhstan
 • Defence for Children – ECPAT Netherlands
 • ECPAT Bulgaria – Neglected Children Society
 • ECPAT Austria
 • ECPAT Belgium
 • ECPAT France
 • ECPAT Germany
 • ECPAT Italy
 • ECPAT Luxembourg
 • ECPAT Norway
 • ECPAT Portugal
 • ECPAT Sweden
 • ECPAT UK
 • Empowering Children Foundation, Poland
 • First Children’s Embassy in the World Megjashi, North Macedonia
 • Hintalovon Foundation, Hungary
 • Journalists for Human Rights, North Macedonia
 • La Strada Moldova
 • Network of Organizations for Children of Serbia
 • NGO Isiqbolli Avlod, Uzbekistan
 • Public Health Foundation of Georgia
 • Sana Sezim, Kazakhstan
 • Save the Children Finland
 • Tartu Child Support Center, Estonia