Vesti Zaštita od nasilja

Disrupting harm

NALAZI OTKRIVAJU NOVE I KLJUČNE UVIDE O ONLINE SEKSUALNOM ISKORIŠTAVANJU I ZLOSTAVLJANJU DECE

Početkom 2019. godine, Safe Online Initiative kao deo End Violence Partnership investirala je 7 miliona dolara u razvoj Disrupting Harm, revolucionarnog i inovativnog istraživačkog projekta koji ima za cilj da bolje razume kako digitalna tehnologija olakšava seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece.

Tri globalne organizacije – ECPAT International, INTERPOL i UNICEF kancelarija za istraživanje – Innocenti se okupilo radi sprovođenja novih istraživanja u 13 zemalja širom istočne i južne Afrike i jugoistočne Azije. Ova vrsta visokokvalitetnog istraživanja je nova i jedinstvena po tome što koristi multisektorski pristup i specifičnu ekspertizu ove tri globalne agencije i njihovih lokalnih partnera. Pored toga, primenjena metodologija omogućava zemljama da uporede rezultate, identifikuju nacionalne razlike i globalne sličnosti, kako bi pomogle kreatorima politike i praktičarima da shvate kako se ovim problemom treba pozabaviti u zemlji i na međunarodnom nivou.

Nalazi iz prve faze Disrupting Harm-a su objavljeni i pružaju ključne uvide u seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece na mreži (CSEA), nedostatke u postojećim sistemima na nivou zemlje i ističu ključne preporuke za vlade i druge zainteresovane strane za rešavanje onlajn CSEA.

Više od dve decenije koristimo internet za povezivanje sa porodicom i prijateljima širom sveta. Upotreba interneta se već povećavala iz godine u godinu, a alati koje koristimo za povezivanje brzo su se razvijali – ali onda nas je pogodio COVID-19, koji je dodatno ubrzao promenu mnogih aspekata naših života na internetu.

Biti na internetu je često veoma pozitivno iskustvo za decu, pružajući im priliku da uče i druže se, ali to takođe može povećati rizik od izlaganja negativnim iskustvima, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece na mreži.

Međutim, uprkos shvatanju da su dečja iskustva često posredovana digitalnim tehnologijama, – nedostaju dokazi koji bi kvantifikovali ove rizike i identifikovali koja deca će verovatnije biti povređena. Postoji hitna potreba da se izgradi sveobuhvatnije razumevanje pretnji od seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu  na nacionalnom i regionalnom nivou.

Disrupting Harm je kreiran da odgovori na ovu potrebu. Da bi se sprečilo i adekvatno odgovorilo na seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece na internetu, rešenja moraju biti zasnivana na najnovijim podacima i dokazima.

Više pročitajte na sledećem linku.