Vesti

Deveta sednica Saveta za prava deteta

Na devetoj sednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, održanoj 20.12.2019. godine u Beogradu, učestvovale su Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta, članica Saveta za prava deteta i predsednica Upravnog odbora MODS-a i Jelena Paunović, menadžerka projekta Centra za prava deteta.

Na sednici je istaknuto da je Srbija jedna od dvanaest zemalja koje su napredovale u suzbijanju dečjeg rada, odnosno dobile ocenu „značajan napredak“ od Ministarstva za rad SAD, kada je u pitanju sankcionisanje dečjeg rada. Jovan Protić, predstavnik MOR-a predstavio je aktivnosti na projektu “MAP 15”, koje predstavljaju nastavak projekta za eliminaciju najgorih oblika dečjeg rada i, pored ostalog, najavio nastavak rada na usklađivanju domaćeg zakonodavnog okvira sa međunarodnim standardima.

Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja je predstavila rad na izradi Priručnika za unapređenje i razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom obrazovanju, sa ciljem da se u Srbiji sistemski unapredi oblast medijske pismenosti. Ideja je da se sprovede obuka nastavnika i da Priručnik uđe u primenu.

Pored toga, prisutni članovi su imali priliku da se upoznaju i sa izveštajem Posebne radne grupe za rani razvoj dece i koordinacijom u oblasti podrške deci na ranom uzrastu, koji je predstavila predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Jelena Paunović je izvestila o rezultatima konferencije “Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji”, koja je održana 20.11.2019. godine u Beogradu, povodom 30 godina od kada je u Generalnoj skupštini UN usvojena Konvencija o pravima deteta. Na konferenciji je razmotreno šta je do sada postignuto u Srbiji u vezi sa ostvarivanjem prava deteta, a ujedno su identifikovane i prioritetne oblasti za zajednički rad na jačanju zaštite prava deteta.

Jasmina Miković je podsetila prisutne da je neophodno intenzivirati rad na izradi Strategije u oblasti prava deteta, s obzirom na činjenicu da je Nacionalni plan akcije za decu istekao 2015. godine i da Srbija nema jasnu i definisanu politiku u ovoj oblasti. U vezi s tim, članovi su informisani da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokušava u saradnji sa Unicefom da obezbedi tehničku i finansijsku podršku za izradu strateškog dokumenta.

Inicijativa za formiranje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnih učinioca krivičnih dela koji imaju smetnje u psihofizičkom razvoju ili mentalne smetnje, koja je razmatrana na prošloj sednici Saveta, upućena je resornim ministarstvima na izjašnjenje.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je najavljeno da se uskoro očekuje usvajanje Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Pogledajte prilog RTS-a sa održane sednice.