MODS u medijima

Deca u Zaječaru ostaju bez svog prostora

Grad Zaječar doneo je odluku da decu i tri organizacije Dečiji centar Zaječar (organizacija čanica MODS-a), L-DOWN i RIME, koje godinama rade sa decom, ostavi bez prostora i raskine ugovor za korišćenje zgrade koja im je 2013. dodeljena na korišćenje. Obaveštenje o raskidu ugovora stiglo je na adresu organizacija bez obrazloženja zašto se ugovor raskida, a organizacije i deca su dobili rok od 30 dana da napuste prostor, što je do 19. novembra 2017!

Tri organizacije, Dečiji centar Zaječar, L-DOWN i RIME okupljaju i pružaju podršku za preko 200 dece, među kojima su i deca sa smetnjama u razvoju, deca iz siromašnih porodica, koje ravnopravno uključuju u svoje aktivnosti, promovišući solidarnost i inkluzivno društvo.

Lokalna samouprava treba da pomaže, a ne da odmaže jer deca su najvažnija

Ovim  potezom grada Zaječara samo se još više pogoršava i onako težak položaj porodica, i roditelja sa decom. U Srbiji se broj dece smanjuje, dok se broj dece u sistemu socijalne zaštite povećava. U ovom slučaju, grad Zaječar aktivno doprinosi gašenju jednog mesta koje je pružalo brigu i podršku deci.

Smatramo da je uloga lokalne samouprave ključna za ispunjavanje navedenih ciljeva i posebno važna za inkluziju dece iz ranjivih kategorija. Budući da je jedna od osnovnih uloga lokalne samouprave odgovor na potrebe građana u lokalnoj zajednici, i zaštita svih onih kojima je pomoć potrebna, njen angažman bi trebalo da ide prvenstveno u smeru podsticanja ovakvih i sličnih poduhvata, a ne njihovom sprečavanju.

Zato apelujemo na gradske vlasti Zaječara da povuku raskid ugovora i ostave deci prostor, a državne organe, institucije i organizacije pozivamo da pomognu da se razreši ovaj problem i da naša deca i prijatelji iz tri organizacije Dečijeg centra Zaječar, L-DOWN i RIME ne završe na ulici.