Vesti

Danas se lansira druga faza pan-evropske kampanje „Otvaramo vrata za decu Evrope“ (‘Opening Doors for Europe’s Children’)

Druga faza kampanje pod nazivom „Otvaramo vrata za decu Evrope“ (‘Opening Doors for Europe’s Children’) lansira se danas. Cilj ove kampanje je okončavanje institucionalizacije i razvoj usluga socijalne zaštite koje jačaju porodicu i razvoj usluga u zajednici koje su alternativa smeštaju dece u institucije.

Kampanja pod nazivom „Otvaramo vrata za decu Evrope“ je pan-evropske kampanja koja ima za cilj da podrži napore država da razviju sistem socijalne zaštitite na način koji ide u pravcu razvoja usluga koje jačaju porodicu, tako da se omogući kvalitet života dece u porodici i razvoj alternativnih usluga u zajednici za decu i porodice. Podršku u ovom strateškom cilju pruža EU i aktivnosti organizacija civilnog društva. Ova kampanja je partnerstvo 5 internacionalnih organizacija i nacionalnih organizacija civilnog društva u 15 evropskih zemalja. MODS je jedan od nacionalnih koordinatora ove kampanje.

Više o ovome možete pronaći na sledećem linku: www.openingdoors.eu

Strengthening families. Ending insitutional care. #OpeningDoors4Children #EU