Članice MODS-a

CPD:Održane dve radionice vršnjačke psihosocijalne podrške u Zavodu za decu i omladinu u Beogradu

Početkom ovog meseca održane su još dve radionice vršnjačke psihosocijalne podrške u okviru projekta „Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta“, uz finansijsku podršku donatora International Women’s Club (IWC), sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja dece smeštene u Zavodu za decu i omladinu u Beogradu.  Radionice je sprovela vršnjačka edukatorka i članica Kluba DX pri CPD-u Olga Dević, uz superviziju psihološkinje Tamare Tomašević.

Teme radionica su upoznavanje dece sa konstruktivnim načinima nošenja sa različitim emocijama i ispoljavanja emocija u različitim kontekstima. Kroz radionice deca su imala priliku da se upoznaju sa strategijama nošenja sa osnovnim emocijama kao i da pokušaju da ih primene u različitim situacijama kroz razgovor i igru.

Takođe, deca su imala priliku da se upuste u grupne vežbe i interaktivne igre koje su im pomogle da bolje razumeju i prepoznaju emocije kod drugih ljudi. Kroz telesne manifestacije kao što su izrazi lica, gestikulacije i govor tela, deca su učila kako da interpretiraju i tumače emocije kod drugih ljudi.

Osim toga, radionice su pružile deci prostor za izražavanje sopstvenih emocija i sticanje samopouzdanja u ispoljavanju istih. Kroz razgovor i različite kreativne aktivnosti, deca su naučila da identifikuju, imenuju i izraze svoje emocije na zdrav i konstruktivan način.

Svoje impresije sa radionica deca su podelila usmenim putem: „Nisam razmišljala da istu emociju pokazujemo na toliko različitih načina“ , „Voleo bih da ljudi prepoznaju kada sam tužan i pre nego što to kažem – kao ovde na radionici“, „Ovo je bilo super, kada ćemo ponovo ovako da razgovaramo“?..

Izvor: CPD