Članice MODS-a

CPD održao radionice o pravima deteta,participaciji i mentalnom zdravlju u Zavodu za vaspitanje dece i omladine

Tokom oktobra, Centar za prva deteta organizovao je dve radionice u Zavodu za vaspitanje dece i omladine. Fokus ovih radionica bio je na temi „Svet prema dečijim zamislima“, pružajući deci iz Zavoda priliku da izraze svoje kreativne ideje i vizije.

Na prvoj radionici, deca su razmatrala kako bi svet trebalo da funkcioniše prema njihovim zamislima. Kroz razne kreativne aktivnosti, deca su razgovarala o pravilima koja bi volela da postoje u svetu prema njihovoj viziji. Deca su zajedno sa Olgom Dević, voditeljkom radionice i članicom Kluba DX i Tamarom Tomašević, Koordinatorkom Kluba DX razgovarala i zapisivala njihove ideje i maštanja.

Na drugoj radionici, fokus je bio na razlikama između dečijih vizija i stvarnog sveta. Deca su otvoreno delila svoja razmišljanja o tome kako se njihov idealni svet razlikuje od stvarnosti kao i to šta su njihove želje i ideje koje žele da ostvare.

Radionice su održane u sklopu projekta “Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta” uz finansijsku podršku donatora International Women’s Club (IWC).

Izvor: CPD