Članice MODS-a

CPD objavio brošuru „Pravosuđe po meri deteta”

Centar za prava deteta objavio je brošuru „Pravosuđe po meri deteta“ kako bi informisao decu i mlade o pravima koja imaju ukoliko kao žrtve, svedoci ili učinioci krivičnih dela dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Dete može da dođe u kontakt sa zakonom na različite načine, npr. u slučajevima nasilja u porodici, zaštite deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, lišenja roditeljskog prava, poveravanja deteta, izdržavanja, razvoda braka, usvojenja, starateljstva, kao i u slučajevima kada dete izvrši krivično delo.

Povod za izradu brošure bili su i rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je Centar za prava deteta sproveo u 2020, a koji ukazuju na to da deca i mladi iz opšte populacije generalno nisu informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom. Tako 44% dece i mladih uopšte nisu informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom ili su delimično informisani (28%). Samo 3% ispitanika smatra da su deca i mladi u potpunosti informisani o pravima koja imaju u slučaju da kao žrtva, svedok ili učinilac krivičnog dela dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

U izradi brošure, konsultovani su deca i mladi iz Kluba DX, pri Centru za prava deteta i učenici sedam srednjih škola iz Niša, Novog Sada, Dimitrovgrada i Bajine Bašte. Od maja 2020. godine, članovi i članice Kluba DX kroz edukativne radionice o pravosuđu po meri deteta osnažuju se da informišu vršnjake o svojim pravima i budu zagovornici uspostavljanja pravosuđa po meri deteta. Kako bi se ukazalo na važnost informisanja dece i mladih o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom, Centar za prava deteta objavio je i video „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“, u čijoj izradi su učestvovali članovi i članice Kluba DX.

CPD je izradio brošuru u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije – CRIS“ koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa (IRC) i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Brošuru pogledajte na linku.

Izvor: CPD