Saopštenja

Brnabić uvažila predloge MODS – prava deteta u Programu rada Vlade

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je nova predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić uvažila predloge naše organizacije i u svom ekspozeu predvidela mere usmerene ka unapređenju položaja dece.

U Programu rada Vlade Republike Srbije navodi se da će nova Vlada „posebnu pažnju posvetiti smanjenju siromaštva dece“ i da „procenat dece u riziku od siromaštva spada među najviše u Evropi i iznosi oko 30 odsto“. U cilju rešavanja ovog problema, premijerka Brnabić je u svom ekspozeu najavila „povećanje finansijskih transfera usmerenih ka porodicama sa decom, kroz izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom“.

Za ostvarivanje prava deteta posebno je značajno što se ekspozeu navodi i da će nova Vlada „dati prioritet sistemu dečije zaštite dodatnim aktiviranjem Saveta za prava deteta i u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23 ojačati njegovu ulogu u formulisanju i praćenju sektorskih politika u oblasti prava deteta“.

Navedene mere usmerene ka zaštiti prava deteta u potpunosti se oslanjaju na predloge koje je MODS uputio premijerki Brnabić uoči formiranja nove Vlade. Osim toga, Program rada Vlade sadrži i obećanja koja se odnose na transformaciju ustanova socijalne zaštite i razvoja usluga u zajednici, kao i na povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za svu decu i mlade i realizaciju projekta „Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje“.

Davanje prioriteta zaštiti prava deteta u ekspozeu predstavlja ohrabrujući korak za dalji razvoj sistema dečije zaštite u Srbiji. MODS pozdravlja ovaj čin i najavljuje da će nastaviti da prati da li Vlada ispunjava obećanja data deci.

Dopis koji je MODS uputio Ani Brnabić možete pogledati OVDE.
Prilog B92 o inicijativi MODS možete pogledati OVDE.

Prošle godine je i tadašnji predsednik Vlade Aleksandar Vučić na sličan način uključio predloge MODS u svoj ekspoze. Saopštenje o tome možete pogledati OVDE.