Vesti

BITI DETE ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

           Nakon što je globalno proglašena pandemija bolesti COVID-19, a u Srbiji uvedeno vanredno stanje, Mreža organizacija za decu Srbije je sprovela istraživanje sa namerom da saznamo kako na decu utiču mere donete u vanrednom stanju. 

           U istraživanju je učestvovalo 1571 dete od 5 do 18 godina iz cele Srbije preko onlajn upitnika. Podaci su prikupljeni anonimno i na dobrovoljnoj osnovi. Tokom izrade upitnika konsultovali smo se sa grupom dece iz organizacije Prijatelji dece Srbije. Posebnu zahvalnost dugujemo deci (iz Niša, Beograda i Novog Sada) koja su testirala upitnik i pomogla nam da ga unapredimo.

              Deca su nam putem onlajn upitnika dala odgovore na to kako se do sada nose sa krizom i kako mere u vanrednom stanju utiču na njih; šta ih najviše brine i šta im nedostaje.

            Analiza istraživanja uticaja mera vanrednog stanja na decu tokom pandemije COVID-19 u Srbiji „Biti dete za vreme pandemije COVID-19“ je dostupna preko ovog linka. Na engleskom je dostupan dokument koji sadrži rezultate, zaključke i preporuke na ovom linku.

          Analiza sadrži kratak pregled mera koje se sprovode u Srbiji kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom COVID-19, prava deteta na koje mere utiču, opis cilja i metodologije istraživanja, rezultate istraživanja i preporuke.