Obrazovanje Saopštenja Socijalna zaštita

Besplatno obrazovanje za smanjenje siromaštva

Povodom svetskog dana borbe protiv siromaštva Mreža organizacija za decu Srbije podseća da je blizu 400 000 dece u riziku od siromaštva. Bojimo se da visokom riziku od siromaštva doprinose i troškovi obrazovanja koje bi trebalo da bude besplatno i dostupno svoj deci bez izuzetka.

Nažalost, Srbija je zemlja u kojoj je nejednakost raspodele dohotka visoka i u kojoj najveći broj porodica ima primanja čiji se iznos kreće oko 30000 dinara. Zbog toga su porodice sa decom koja pohađaju školu ili studiraju u većem riziku od siromaštva i teže mogu da zadovolje često i najosnovnije potrebe.

Nesrazmerno velika stavka u troškovima školovanja je cena kompleta udžbenika koja se za više razrede osnovne škole, od petog do osmog razreda, kreće u rasponu od 15000 do skoro 20000 dinara. Deca se, naročito u mlađim uzrastima, doslovno savijaju pod teretom školskih torbi, dok se roditelji bore da nađu način da pokriju sve troškove u vezi sa školovanjem dece koje uključuje i odlaske na izlete, ekskurzije, vannastavne aktivnosti, užinu, odeću i obuću. Trenutna situacija sa troškovima obrazovanja je sve teža za roditelje u Srbiji i direktno utiče na kvalitet života porodice i dece.

Uzimajući u obzir ukupne troškove za udžbenike tokom školovanja jednog deteta, možda je vreme da se razmisli o novim, inovativnim rešenjima koja će smanjiti finansijski pritisak na roditelje, a torbe đaka učiniti lakšim. Kupovina jednog uređaja, poput tableta za svakog učenika koji ima pristup bazi nastavnih sadržaja, može biti održivo rešenje koje će omogućiti istinski besplatno obrazovanje za svu decu, uz povećanje digitalne pismenosti i koje će pripremiti decu za budućnost koja je uveliko stigla među nas.

Zato pozivamo Vladu Republike Srbije i nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da donesu mere koje će ukinuti troškove besplatnog školovanja, razmotre inovativna tehnološka rešenja koja će obrazovanje učiniti besplatnim, dostupnim svoj deci i pripremiti decu za društvo koje se u tehnološkom smislu sve brže menja.