Vesti

BAZA STRUČNJAKA MODS-a: Prijavi se i podeli znanje

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS okuplja preko 90 članica, organizacija koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji, a od sada će postojati i baza stručnjaka koje će okupljati i pojedince.

Misija MODS-a je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji. MODS se zalaže za inkluzivno društvo u kome sva deca odrastaju bezbedno, zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije i nasilja, i pod jednakim uslovima ostvaruju pristup kvalitetnom formalnom i neformalnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnim uslugama i zdravoj životnoj sredini.

MODS BAZA STRUČNJAKA

Želimo da oformimo BAZU STRUČNJAKA (MODS Expert Roster) u različitim oblastima specijalizacije koje se direktno ili indirektno tiču prava deteta, zaštite i unapređenja prava dece, kao i unapređenja i razvoja kapaciteta organizacija koje se bave decom. Cilj nam je da na jednom mestu sagledamo stručnjake koji svojim ekspertskim znanjima i iskustvima mogu da doprinesu poboljšanju položaja dece u Srbiji.

UKOLIKO IMATE STRUČNA ZNANJA I EKSPERTIZU U SLEDEĆIM OBLASTIMA:
 • Prava deteta
 • Razvoj deteta
 • Psiho – socijalni pristup deci
 • Rani razvoj dece
 • Zaštita dece od nasilja
 • Zaštita dece u vanrednim situacijama
 • Trgovina decom
 • Rad sa decom sa iskustvom traume
 • Obrazovanje
 • Obrazovanje u ranom detinjstvu
 • Rad sa romskom zajednicom
 • Rad sa decom sa smetnjama u razvoju
 • Maloletničko pravosuđe
 • Socijalna zaštita
 • Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
 • Zdravlje
 • Migracije
 • Razvoj zajednice
 • Deinstitucionalizacija
 • Istraživanja
 • Konsalting
 • E – learning
 • Organizacioni razvoj i jačanje kapaciteta OCD
 • Projektni menadžment
 • Monitoring i evaluacija
 • Pisanje projektnih predloga
 • Organizaciono – komunikacijske oblasti
 • Budžetski monitoring
 • Javno zagovaranje
 • Izvođenje obuka
 • Ljudski resursi

POZIVAMO VAS DA POPUNITE APLIKACIONI FORMULAR i preporučite se za uključivanje u Listu stručnjaka i konsultanata, potencijalnih saradnika MODS-a, koje u skladu sa potrebama možemo da kontaktiramo i angažujemo.

Aplikacioni formular možete naći OVDE

Uz aplikacioni formular dostavite i svoj CV u standardnom EU formatu, na srpskom jeziku na adresu office@zadecu.org.

Lista odabranih stručnjaka, specijalista u svojim oblastima, biće dostupna članicama MODS-a koje imaju potrebu da identifikuju i angažuju osobe sa relevantnim znanjima, iskustvima i referencama, u oblastima koje su od značaja za zaštitu i unapređenje prava dece.

Nadamo se da ćemo formiranjem baze stručnjaka u oblastima koje su od značaja za položaj dece u našem društvu doprineti da se udruže snage i potencijali usmereni ka cilju da svako dete u Srbiji ostvari svoja prava.

Postanite deo zajednice stručnih ljudi koji svojom znanjem i angažovanjem mogu da doprinesu boljem položaju dece u Srbiji.