Dokumenti Vesti

Analiza pravnog okvira rada i poslovanja pravnih subjekata čija delatnost uključuje decu

U kontekstu sprečavanja i zaštite dece od nasilja, seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Publikacija Analiza pravnog okvira rada i poslovanja pravnih subjekata čija delatnost uključuje decu – u kontekstu sprečavanja i zaštite dece od nasilja, seksualne eksploatacije i zlostavljanja je nastala u partnerstvu Mreže organizacija za decu Srbije — MODS i UNICEF-a. Publikacija sadrži  analizu postojećeg pravnog okvira za delovanje organizacija u javnom i privatnom sektoru koji se tiče osiguranja bezbednosti dece i prevencije i zaštite dece od nasilja.

Oblasti obuhvaćene analizom

Publikacija pruža analizu propisa koji se tiču bezbednosti dece i prevencije i zaštite dece od nasilja u različitim oblastima rada sa decom, uključujući sport i rekreaciju, volontiranje, osnivanje i rad udruženja, zadužbina i fondacija, poslovni sektor, kulturu, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj i druge oblasti.

Rezultati analize

Rezultati analize predstavljaju osnovu za formulisanje preporuka za poboljšanje zakona i propisa u cilju osiguravanja sigurnog i bezbednog okruženja za decu i zaštite dece od nasilja, seksualne eksploatacije i zlostavljanja u različitim oblastima rada sa decom. Publikacija ima za cilj da doprinese unapređenju pravnog okvira za rad sa decom i da obezbedi bolje uslove za život i razvoj dece u Srbiji.

Publikaciju možete preuzeti OVDE.