Mreža organizacija za decu Srbije se zalaže za jednakost i pravičnost za svako dete, smanjenje siromaštva, socijalne isključenosti i nejednakosti u društvu.

Siromaštvo i rastuća nejednakost posebno teško pogađaju decu i njihove izglede za kvalitetan i dostojanstven život.

Iz ovih razloga nam je potrebna nova socijalna politika koja će na prvom mestu imati borbu protiv siromaštva i nejednakosti u društvu i biti usklađena sa UN ciljevima održivog razvoja.

Vesti

Saopštenja