Vesti

Realizovana obuka nastavnika za implementaciju inkluzivnog obrazovanja

U Čajetini je tokom vikenda, 28. i 29. januara, realizovana obuka nastavnika za implementaciju inkluzivnog obrazovanja, kao deo projekta iz programa prekogranične saradnje Srbije i Crne gore, „Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život dece i mladih sa smetnjama u razvoju„, koji finansira Evropska unija. Projekat se sprovodi u saradnji sa članicom MODS-a, UG „Zlatiborski krug“ iz Čajetine.

Dvodnevni seminar, pod nazivom „Deca sa smetnjama u razvoju i preporuke za rad sa njima„, vodile su mr Slavica Marković, defektolog i Mirjana Lazor, pedagog. Seminaru su prisustvovali nastavnici osnovne škole „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine i „Milivoje Borović“ iz Mačkata. Cilj seminara je povećanje znanja i kompetencija nastavnika za realizaciju inkluzivnog obrazovanja i rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Učesnici su upoznati sa trenutnom situacijom vezanom za inkluziju u obrazovnim ustanovama u Srbiji i sa potrebom transformacije ustanova.

Seminar je doprineo nastavnicima, ali će i deci

Predstavljen je pravilnik o Individualom obrazovnom planu, a u praktičnom delu učesnici su radili na izradi pedagoškog profila za određene učenike i plana aktivnosti na osnovu profila. Evaluacija seminara pokazuje veliki stepen zadovoljstva učesnika predstavljenim sadržajem i ralizovanim aktivnostima. Znanja stečena na seminaru, nastavnici će koristiti u svakodnevnom radu, što će doprineti kvalitetu obrazovnog procesa za sve učenike, a pre svega za učenike sa smetnjama u razvoju što je i cilj projekta koji se realizuje pod sloganom ‚‚Obrazovanje bez granica“.

U Srbiji, projekat realizuje osnovna škola „Dimitrije Tucović“ u saradnji sa Udruženjem građana Zlatiborski krug iz Čajetine i Specijalnom školom „Miodrag V, Matić“ iz Užica. U Crnoj Gori, realizator projekta je „Dnevni centar za decu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja“, u saradnji sa Centrom za decu i mlade sa smetnjama iz Berana, srednjom školom „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja i Udruženjem roditelja dece sa smetnjama „Zrak nade“.