Članice MODS-a

Održana onlajn konferencija PDS-a „Prava deteta u doba KOVID-19“

Na Svetski dan deteta, 20.11.2020, Prijatelji dece Srbije, u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije održali su nacionalnu onlajn konferenciju „Prava deteta u doba KOVID-19“ na kojoj su učestvovali srednjoškolci – predstavnici/ce učeničkih parlamenata srednjih škola u Srbiji, narodni poslanici/ce – članovi/ce Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, stručnjaci u oblasti prava deteta, predstavnici strukovnih udruženja i civilnog društva.

Sednicu je otvorio predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Ivica Dačić. U svom uvodnom obraćanju, Dačić je naglasio da mu je zadovoljstvo što ima priliku da se obrati u ime Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za prava deteta povodom obeležavanja 20. novembra, Svetskog dana deteta:

„Posebno mi je zadovoljstvo što baš na današnji dan, a na inicijativu Prijatelja dece Srbije – našeg dugogodišnjeg partnera, realizujemo onlajn Konferenciju na temu: „Prava deteta u doba KOVID-19“ na kojoj uzimate učešće vi – deca i mladi, predstavnici Učeničkih parlamenata iz cele naše zemlje. Važno je što danas imate priliku da iz svog ugla sagledate stanje u pogledu ostvarivanja prava dece u doba KOVID – 19, i tako izrazite svoje mišljenje, iznesete iskustava i svoja viđenja u odnosu na ovu izuzetno značajnu i aktuelnu temu. Upravo danas, putem ove onlajn platforme, ostvarujete pravo na participaciju koja podrazumeva nastojanja celokupnog društva, svih državnih organa, organizacija i ustanova da ohrabre, podrže, usmere, pouče i pomognu u tome da deca i mladi, individualno ili kolektivno slobodno istupe sa svojim mišljenjem u javnost.”, rekao je ovom prilikom predsednik Narodne skupštine RS Ivica Dačić .

Nakon Predsednika Narodne skupštine, učesnicima i učesnicama se obratila i izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije Iva Eraković, koja je navela da Prijatelji dece Srbije, kao najstarija organizacija za zaštitu i promociju prava deteta u Srbiji, posebno vodi računa o participaciji dece u društvenom životu. U tom smislu, dodala je, izuzetno je važno da znamo sa kakvim izazovima se deca sreću u doba pandemije, kao i kako vide mogućnosti za unapređenje svog položaja, što jeste osnovna misija organizovanja konferencije.

Posle direktorke Prijatelja dece Srbije, reč je imala predstavnica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije, Nađa Arnautović, učenica Gimnazije ”Bora Stanković” iz Niša, koja se zahvalila za priliku da se čuje glas učenika i pohvalila saradnju Prijatelja dece Srbije i Unije srednjoškolaca Srbije.

Nakon predstavnice Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Srbije, reč je imao Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), koji je dao pregled prava deteta u doba KOVID-19, i predstavio istraživanje MODSa „Biti dete u vreme pandemije KOVID-19“ .

Nakon direktora MODSa, moderator Dražen Zacero, programski koordinator za participaciju i rad sa mladima i podpredsednik UO PDS-a, otvorio je diskusiju koja je zapravo predstavljala dijalog predstavnika učeničkih parlamenata, predstavnika Parlamenta i ostalih učesnika, što je takođe imalo simboličnu poruku o vrednosti demokratije i participacije.

Istaknuti lideri među decom i mladima koji su posebno dali doprinos bili su: Žuli Odre Marković (Srednje medicinske škole iz Novog Sada), Nađa Arnautović (Unija srednjoškolaca Srbije), Filip Janković (Klub DH), Marija Stamenić (neformalna mreža mladih #DobriLjudi), Mihajlo Matić (#Grupa10, participativna grupa Prijatelja dece).

U dijalog su se uključili i narodni poslanici, članovi Odbora za prava deteta Zagorka Aleksić, Milijana Sakić i Ilija Životić, ističiću da im je izuzetno važno da mogu da direktno saznaju kako se deca osećaju u vreme epidemije KOVID-19 i šta su im najveći problemi, kako bi na odgovarajući način mogli da budu deo pozitivne promene.

Događaju je značajno doprinelo i romsko udruženje mladih ”Romani Asvin” iz Kruševca, Pedagoško društvo Vojvodine i mnogi drugi predstavnici institucija i organizacija koje se bave decom.

Kao mera provere rezultata diskusije, realizovano je i anonimno onlajn istraživanje među decom, učesnicima/ma konferencije. Predfinalna analiza rezultata pokazuje sličnost sa ključnim rezultatima diskusije, te je zapravo potkrepilo ključne preporuke usmene diskusije, što je znak da je diskusija protekla u otvorenom dijalogu i u atmosferi poverenja gde su se deca osećala slobodno da izraze svoje mišljenje. Više o onlajn istraživanju biće dato u posebnom dokumentu, nakon zatvaranja onlajn upitnika i detaljne analize rezultata.

Ključne preporuke konferencije

Iz diskusije, i posebno iz reči samih učenika i učenica, sledi da su ključni izazovi i ujedno i teme kojima bi trebalo da se bavimo kao društvo u narednom periodu sledeće:

Oblast obrazovanja:

Povećati participaciju učenika u životu škole. Ovde je kao problem navedeno to što je tokom pandemije usled brojnih izazova participacija učenika došla na poslednje mesto, što nije dobro jer pravo na participaciju nije manje važno pravo deteta od prava na obrazovanje – kao i da pravo na participaciju predstavlja značajan deo obrazovanja i to možda i najvažnijeg, obrazovanja za život, obrazovanja za demokratiju i vrednosti društva poput solidarnosti.

Oblast zdravlja:

Pojačati napore za očuvanje mentalnog zdravlja dece. Ovde je uočena najveća potreba, te Prijatelji dece Srbije razmatraju otvorenje novog programa koji bi pružio podršku u ovoj oblasti. Uslediće kao odgovor faza prikupljanja sredstava i razvoja projekta. Kroz diksiju dece, jasno je uočeno da ovo je bila najčešće pomenuta problematika, da izuzetno pogađa srednjoškolce, i da je posebno ozbiljno žarište usled pandemije i njenih posledica.

Oblast dečje zaštite:

Pojačati inkluziju posebno osetljivih socio-ekonomskih kategorija dece koje su naročito pretrpele tokom pandemije. Kao primer problema, ovde su navedeni: pristupačnost obrazovanju u vreme kada je pandemija zahtevala prelazak na onlajn učenje, gde su deca iz siromašnijih porodica pretrpela veći teret, kao i njihovi roditelji, manjak tehničke opreme za nastavu, samo jedan ili ni jedan kompjuter u kući, korišćenje mobilnog telefona kao podkapacitativnog sredstva učenja … Takođe, epidemija doprinosi daljem siromašenju već socijalno ugrožene dece.

Oblast bezbednosti dece i pravosuđa:

Kao problem je naveden nedostatak informisanosti dece o njihovim pravima kada su u kontaktu sa zakonom, te je usledila direktna razmena ideja između dece i narodnih poslanika i dogovoreno je iniciranje edukacije na temu prava dece kada su u kontaktu sa zakonom.

Oblast prava deteta u oblasti kulture i medija:

Uočen je ozbiljan nedostatak kulturnih, ali i svih drugih sadržaja za decu od strane medijskih servisa, kao i loš položaj deteta u medijima u smislu kršenja prava deteta ili potpuno zanemarivanje dece u medijima – o čemu su navedeni rezultati istraživanja Prijatelja dece Srbije kao sredstvo verifikacije. Kao primer dobre prakse pomenut je i projekat Prijatelja dece Srbije ”Deca i mediji” kao i istoimena internet platforma.

Statistički pogled na događaj

Ukupno 98 učesnika i učesnica, 36 opština Srbije je imalo svog predstavnika/cu, 38 srednjih škola je imalo predstavnike/ce, 8 Narodnih poslanika/ca RS, 9 stručnjaka/inja iz oblasti obrazovanja i pedagogije, 2 stručnjaka/inja iz oblasti zdravstva, 4 iz oblasti socijalne zaštite, 1 iz oblasti participacije dece, 6 udruženja građana i 1 mreža organizacija za decu koja u svom sastavu ima 103 udruženja za decu, 32 osobe muškog pola i 66 ženskog pola, 62 dece i 36 odraslih.

Izvor: Prijatelji dece Srbije