Vesti

Održan završni evaluacioni sastanak lokalnih zagovaračkih kampanja

Početkom februara (3-4. februar 2018. godine) u Kraljevu je održan završni evaluacioni sastanak lokalnih zagovaračkih kampanja za usvajanje i revidiranje međusektorskih protokola za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja. Sastanak je organizovan od strane naše članice, Užičkog centra za prava deteta, koji  je koordinator projekta „Zagovaranje za primenu lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja“ na kojem su  prisustvovali predstavnici  organizacija članica u čijim opštinama su se sprovodile kampanje, predstavnica UNICEF-a kao i predstavnik MODS-a.

 Kampanje su deo šireg projekta “Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske”, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

20180203_135633_resizedNa evaluacionom sastanku organizacije su imale priliku da predstave dosadašnje rezultate kampanje iz svoje lokalne zajednice putem prezentacija i medijskih priloga sa neke od aktivnosti. Razgovaralo se o glavnim izazovima tokom realizacije kampanje, najvećim uspesima i novim dostignućima, kao i o daljim koracima u vezi primene protokola. Diskutovalo se o samom sadržaju usvojenog protokola i koliko je on u skladu sa Smernicama za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama. Većina preporuka i zaključaka iz ovih smernica su integrisane u sadržaje potpisanih i izrađenih predloga protokola. U potpisanim opštinama, koordinator primene protokola je uglavnom Centar za socijalni rad ili lokalna samouprava.  

Od ukupno 20 opština, u kojima su se sprovodile zagovaračke kampanje, u 15 opština su usvojeni protokoli za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja. Protokoli su potpisani u sledećim opštinama: Užicu, Čajetini, Beloj Palanci, Bačkoj Palanci, Valjevu, Aleksandrovcu, Boru, Bujanovcu, Ćićevcu, Inđiji, Majdanpeku, Pirotu, Prokuplju, Varvarinu, i VranjuU Somboru, Ćupriji, Pančevu i Požarevcu potpisivanje protokola se privodi kraju. Potpisivanju protokola su prethodile mnogobrojne akcije organizacija koje su održavane u lokalnim zajednicama u cilju podizanja svesti građana o značaju prevencije i zaštite dece od nasilja – tribine, igrane predstave, ulične akcije, izložbe sa učešćem dece, literarni i likovni konkursi, konferencije, okrugli stolovi. Slogan i poruka kampanje su: „Život bez nasilja za svako dete! Udruženi u zaštiti dece od nasilja.“

fff

Organizacije su imale priliku da ocene svoju saradnju sa Užičkim centrom za prava deteta, organizacijom koja je koordinirala procesom realizovanja kampanja.  Izrazile su visoko zadovljstvo podrškom i edukativnim materijalima koje su dobijali od UCPD-a, što govore visoke prosečne ocene a kategorija koja je procenjena najvišom ocenom je dostupnost i blagovremenost tražene podrške/informacija (10).

eeee

Za ovih šest meseci, koliko traje sprovođenje lokalne kampanje, organizacije su imale priliku da u svojim lokalnim zajednicama zagovaraju  proces donošenja ovog značajnog protokola koji u fokusu postavlja zaštitu dece. Organizacije su imale zadatak da reuspostave saradnju svih institucija koje su odgovorne za zaštitu dece od nasilja a očekuje se da protokol bude u potpunosti u funkciji prevencije i zaštite dece u oblasti zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja.

**Kampanja za poboljšanje odgovora na nasilje napreduje punom parom 

Kampanja za poboljšanje odgovora na nasilje nad decom otpočela je sa realizacijom od septembra 2017. godine u 20 opština u Srbiji. Cilj ovih lokalnih zagovaračkih kampanja je unapređenje i usvajanje lokalnih međusektorskih protokola i saradnje na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Kampanje sprovode organizacije članice MODS-a koje se nalaze u ovih 20 opština, a celim procesom zagovaranja koordinira naša članica, Užički centar za prava deteta.