Vesti

Prijatelji dece Srbije vas pozivaju na radionicu za decu

Prijatelji dece Srbije okupljaju tim od dvanaestoro dece, uzrasta od 13 do 16 godina, koja će biti aktivna među vršnjacima u promociji uključivanja dece u konsultativni proces donošenja novog nacionalnog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja.

subotu 21.10.2017. od 12 do 17h u prostorijama Prijatelja dece Srbije u Kosovskoj 19 (dvorište OŠ „Drinka Pavlović“), organizujemo radionicu na kojoj ćemo informisati decu o tome šta je to zaštita dece od nasilja i na koji način deca mogu da doprinesu da zajedno sa odraslima kreiraju bezbedno okruženje za decu.

Deca koja učestvuju u radionici dobiće zadatak da uključe pet vršnjaka putem ankete sastavljene na deci bliskom jeziku, a tokom naše radionice će biti obučeni kako da to jednostavno i na pravi način postignu, te kako da sarađuju sa odraslima, tj lokalnim koordinatorima Prijatelja dece i drugim saradnicima u projektu „Deca u Akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbrižnom detinjstvu”.

Kako do prijave?

Molimo Vas da prosledite ovaj poziv zainteresovanoj deci, i pomognete im da se informišu o našoj radionici i projektu, te ako su zainteresovani, da se prijave za učešće, do četvrtka, 19. oktobra u 17 časova, na e-mail d.zacero@gmail.com, sa podacima: ime, prezime, i kontakt telefon dece i roditelja.

Za sva pitanja, pozovete broj 063/203314 ili pišite na email d.zacero@gmail.com kako bismo osigurali bezbednost dece i adekvatnu informisanost svih zainteresovanih strana.

Prijatelji dece Srbije