MODS u medijima

Konferencija za medije – prava dece u Srbiji i preporuke dece

Zajedno sa našom članicom Društvo za razvoj dece i mladih „Otvoreni klub“ iz Niša održali smo konferenciju za medije na temu „Predstavljanje preporuka dece o stanju dečjih prava i položaja dece u Srbiji i regionu“. Konferencija je održana u sklopu projekta „Glas mladih“ (Young With a Voice)“. Na konferenciji su učestvovala i deca, kada su i iznela svoje preporuke koje se odnose na njihova prava.