Socijalna zaštita Vesti

Održan konsultativni sastanak sa članicama MODS-a na temu unapređenja podrške jednoroditeljskim porodicama

U skladu sa MODS ulogom nezavisne platorme koja deluje, između ostalog, na usaglašavanju stavova i podršci učešću naših organizacija u kreiranju javnih politika, u periodu za nama, 4. avgusta 2022. godine organizovan je, u saradnji sa UNICEF-om, konsultativni sastanak sa članicama MODS-a na temu unapređenja podrške jednoroditeljskim porodicama.

Cilj sastanka je bio usaglašavanje preporuka koje će biti upućene Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Na sastanku je bilo reči i o definiciji jednoroditeljskih porodica/samohranih roditelja. Sastanak je bio prilika da učesnici podele svoja iskustva iz prakse, istraživanja i da daju svoje preporuke. Usaglašeni komentari i sugestije će biti prosleđeni nadležnom ministarstvu.

Za potrebe sastanka MODS je pripremio dokument „Podrška samohranim roditeljima“ – Mogući pravci unapređenja sistemske podrške jednoroditeljskim porodicama.