Članice MODS-a Evropske integracije Vesti

MODS konsultacije povodom procesa osnivanja Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom

U skladu sa MODS ulogom nezavisne platorme koja deluje, između ostalog, na usaglašavanju stavova i podršci učešću naših organizacija u kreiranju javnih politika, u periodu za nama, uzeli smo učešće u procesu osnivanja Saveta za saradnju i razvoj civilnog društva Vlade Republike Srbije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (MLJMPDD) je u junu 2022. godine otpočelo konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva povodom osnivanja Saveta za saradnju i razvoj civilnog društva.

Osnivanje Saveta je predviđeno Strategijom za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022–2030. godine koju je Vlada RS usvojila 3. februara 2022. godine. Cilj osnivanja Saveta je praćenje sprovođenja Strategije i načina izveštavanja o postignutim rezultatima.

Povodom procesa osnivanja Saveta za razvoj i saradnju sa civilnim društvom su 21. jula 2022. godine organizovane interne konsultacije MODS-a. Zaključke sa internih konsultacija MODS-a možete pogledati na sledećem linku.