Vesti

Međunarodni dan sigurnijeg interneta

Međunarodni Dan sigurnijeg interneta obeležava se 9. februara, kako bi se podigla svest o sigurnom i odgovornom korišćenju interneta. Ovaj dan ima za cilj da promoviše pozitivno korišćenje digitalnih tehnologija i smanjenje onlajn rizika, kao što su cyberbullying, govor mržnje ili izloženost štetnim sadržajima.

Internet je postao sastavni deo naših svakodnevnih života i uveliko promenio način na koji komuniciramo, pristupamo informacijama i obavljamo razne aktivnosti. Međutim, sa širokom upotrebom, internet je postao mesto za mnoge zloupotrebe.

Situacija u Srbiji

U Srbiji, prema podacima UNICEF-a, 86% dece i tinejdžera uzrasta 9 do 17 godina koristi internet svakodnevno, a čak 16% dece u Srbiji je iskusilo zlostavljanje preko interneta. Značajno je istaći i da oko polovine dece ne zna kako da promeni postavke privatnosti na društvenim mrežama, što ih izlaže mogućem zlostavljanju i uceni.

Centar za nestalu i zlostavljanu decu je 2022. godine učestvovao u DeShame istraživanju koje je pokazalo da 90% ispitanih srednjoškolaca na internetu provodi 7 i više sati, i  da se više od 90 odsto ispitanih tinejdžera susrelo sa seksualnim uznemiravanjem preko interneta.

Povodom ove važne teme CNZD je realizovao dva projekta čiji je fokus bezbedan internet – Net Patrolu i CSI (Centar za sigurniji internet). Net Patrola se aktivno bavi uklanjanjem štetnog sadržaja sa interneta sa ciljem da svojim aktivnostima podigne bezbednost dece na viši nivo i da kreira internet okruženje u kojem će deca aktivno koristiti internet radi edukacije i zabave, a istovremeno biti zaštićena od rizika i zloupotrebe, a Centar za sigurniji internet se bavi unapređenjem zaštite dece i mladih na internetu kroz podizanje svesti o potencijalnim opasnostima od prekomerene i nekontrolisane upotrebe interneta. CSI je razvio aplikaciju preko koje se građani mogu edukovati o bezbednom korišćenju interneta, ali i anonimno prijaviti zlostavljanje, tražiti besplatan savet psihologa, i kroz edukativnu video igru učiti o opasnostima koje vrebaju na internetu.

EU i svet

Evropska unija je, povodom dana Sigurnijeg interneta, lansirala novu verziju Deklaracije o digitalnim principima prilagođenu deci, zajedno sa online igrom na temu digitalnih principa, kako bi deca i mladi naučili o svojim pravima u digitalnom svetu.

End Violence Against Children, ukazuje na to da iako internet donosi veliki broj mogućnosti za decu, on takođe predstavlja nove pretnje za bezbednost i da je seksualno zlostavljanje i zloupotreba dece na internetu (CSEA) je najbrže rastući oblik nasilja nad decom. Ove godine, End Violence daje prioritet stavovima i rešenjima dece – jača njihove pozive na akciju za vladu i tehnološku industriju.