Vesti

Najavljena izrada nove Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji

U petak, 20. aprila 2018. godine u Beogradu održana je konferencija pod nazivom „Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji“. Konferencija je održana sa ciljem da se predstavi početak procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019 – 2025. U uvodnom obraćanju skupu su se obratili Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nikola Bizel, šef I sektora operacija – pravosuđe, unutrašnji poslovi i socijalna inkluzija u EU Delegaciji u Republici Srbiji, Mišel Sen-Lo, predstavnik Unicef-a u Srbiji, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština i Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije.

„Zadovoljstvo mi je da smo danas, svi ovde okupljeni, spremni da zajedno otpočnemo kreiranje nove etape razvoja sistema socijalne zaštite u našoj zemlji. Ovaj proces podrazumeva i usklađivanje nacionalnog normativnog okvira sa međunarodnim i evropskim dokumentima i zakonima koji iz njih proizilaze. U tim okvirima treba da se razvija moderan, efikasan i fleksibilan sistem socijalne zaštite, koji će biti spreman da pruži adekvatan i blagovremen odgovor na potrebe građana. Danas ne polazimo od početka – imamo rezultate na koje možemo da se oslonimo i radimo kako bismo osigurali održivost i stalno pratili i unapređivali stepen razvijenosti, kao i kvalitet”, izjavio je državni sekretar Nerić.

Predstavljeni su osnovni ciljevi i prioriteti u oblasti sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, a o tome kao i o izazovima su govorili direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnica Unicef-a i predstavnik Centra za socijalnu politiku, kao i različiti  pružaoci usluga socijalne zaštite. Takođe, prezentovana je i pomoć Evropske unije u kreiranju Strategije, kao i dodeljeni grantovi za implementaciju 30 projekta na lokalnom nivou iz oblasti  obrazovanja i pružanja socijalnih usluga u vrednosti od 5,5 miliona evra.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, predstavnici relevantnih državnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem  usluga socijalne zaštite i unapređenjem sektora socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Procesom pripreme Strategije socijalne zaštite koordinira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Evropske unije i tehničku podršku NIRAS konzorcijuma.