Vesti

Održana sednica skupštinskog Odbora za prava deteta

U četvrtak, 29. marta 2018. godine održana je sednica Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji. Sednici je prisustvovala i naša organizacija članica Centar za prava deteta.

Sednica je održana povodom Zaključnih zapažanja i preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija povodom Drugog i trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta.

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović je tom prilikom predstavila mehanizme učešća dece u praćenju sprovođenja preporuka Komiteta za prava deteta i istakla neophodnost stvaranja povoljnijeg društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta, koje se vrše kroz različite aktivnosti, pozitivne politike i prakse, kako bi se deci ostvarilo puno učešće u društvu.

Predstavnici UNICEF-a predstavili su podatke o položaju dece u Srbiji. Tim povodom je istaknuto da najosetljiviju decu u Srbiji čine siromašna deca, od kojih 100 000 živi u apsolutnom siromaštvu, a njih 370 000 živi u riziku od siromaštva. Iza njih u grupu najosetljivije dece u Srbiji su deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i romska deca, kojih ima između 60 000 i 200 000.

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je uputio 190 preporuka Republici Srbiji u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda. Republika Srbija je odmah prihvatila 74 dobijene preporuke a za preostalih 116 preporuka se obavezala da će naknadno dostaviti pisano izjašnjenje.