Finansijska podrška Saopštenja

MODS poziva Vladu da u potpunosti kompenzuje ukidanje PDV-a roditeljskim dodatkom

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) pozdravlja nameru Vlade Republike Srbije da unapredi mere podrške za „ravnopravan i pravičan tretman svih roditelja“, kako se navodi u saopštenju Ministarstva finansija. Da bi se to ostvarilo, ukidanje povraćaja PDV-a na opremu za bebe mora da bude u potpunosti kompenzovano u okviru roditeljskog dodatka, kako se pominje, i to jednokratno u toku prve godine života deteta, a u visini koja je u najmanju ruku jednaka proseku novca koji porodica može da ostvari povraćajem PDV-a tokom dve godine.

Na ovaj način bi se zaista ravnopravno tretirali svi roditelji, što je i bio cilj inicijative za ukidanje PDV-a na opremu za bebe 2012. godine. Podsećamo da je mera povraćaja PDV-a za bebe imala veliku podršku građana i da je 180.000 ljudi potpisalo peticiju za ukidanje PDV-a za hranu i opremu za bebe.

Apelujemo na Vladu Republike Srbije da u procesu sprovođenja najavljenih izmena ima u vidu činjenice da je Srbija vodeća u regionu sa jedne strane u visini cena za opremu, hranu i garderobu za bebe i decu, a sa druge u stopi rizika siromaštva dece u odnosu na 28 zemalja članica EU (30% prema 20,8%). Srbija se i dalje bori sa siromaštvom, a domaćinstva sa izdržavanom decom, odnosno domaćinstva sa dve odrasle osobe sa troje i više izdržavane dece, kao i jedna odrasla osoba sa izdržavanom decom, najviše su bila izložena riziku od siromaštva.

Trenutna situacija ne pomaže nikome jer nije samo ukidanje PDV-a jedini problem

Neophodno je da se objavi borba siromaštvu dece, jer su upravo deca (do 18 godina starosti) najviše izložena riziku siromaštva. Siromaštvo dece ima različite dimenzije i zato borba protiv njega mora biti višedimenzionalna.  Da bi se pomoglo deci da se izdignu iz siromaštva potrebno je usvojiti pristup koji zahteva intervencije u politikama zapošljavanja (pomoć roditeljima da nađu zaposlenje); organizaciji sistema poreskih olakšica; obezbeđenju ključnih usluga poput kvalitetne brige o deci; obrazovanju i zaštiti prava deteta. Imajući u vidu trenutnu situaciju u Srbiji podsećamo da:

•    sadašnji transferi za decu nisu dovoljni,
•    za smanjenje siromaštva dece nisu dovoljni transferi već je potrebno njihovo uvezivanje sa uslugama,
•    ukoliko bude potrebno menjati budžet, nikako se ne smeju smanjivati stavke koje se odnose na transfere za decu,
•    sa rastom prihoda potrebno je povećavati transfere za decu.

Iz ovih razloga, pozivamo Vladu da pripremi mere i predloge koje će zaista predstavljati unapređenje finansijske podrške roditeljima i povećati kvalitet života porodica sa decom.