Stavovi

Komentari na nacrt Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Mreža organizacija za decu Srbije pozdravlja napore Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koji su usmereni na poboljšanje uslova za život dece i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja.

Posebno pozdravljamo mere koje predstavljaju pojednostavljivanje procedura, a kojim Zakon dozvoljava:

  • Mogućnost uvođenja u pravo na dečiji dodatak korisnika novčane socijalne pomoći bez ponovne ocene materijalnog stanja porodice, uz dokaz da dete redovno pohađa školu.
  • Ostvarivanje prava na dečiji dodataka nezavisno od materijalnih uslova porodici koja ima dete sa smetnjama za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, prema uslovima propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti.
  • Produžavanje dužine trajanja prava korisnika dečijeg dodatka do završetka redovnog srednjeg obrazovanja, a najduže do navršenih 20 godina života, a za decu koja su iz opravdanih razloga kasnije započela školovanje, do navršene 21 godine života.

Porodice sa decom (troje i više) i dalje u najvećem riziku

Međutim, i dalje su porodice sa decom u najvećem riziku od siromaštva i zato su neophodne mere i zakonske izmene koje će očuvati i unaprediti njihov životni standard. Domaćinstva sa decom, odnosno domaćinstva sa dve odrasle osobe sa troje i više dece, kao i jedna odrasla osoba sa decom najviše su bila izložena riziku od siromaštva u 2012. godini (44,4% i 36,2%). Izmene Zakona treba da omoguće ostvarivanje prava deteta na uslove života koji mu omogućavaju pravilan razvoj i unaprede podršku države za dobrobit porodice i deteta.

Paketi finansijske podrške porodicama sa decom sada postoje kao mehanizmi smanjenja siromaštva ili pak povećanja nataliteta. Međutim, postojeći paketi nisu dovoljno efikasni niti prepoznati kao mere za povećanje kvaliteta života porodica sa decom.

Dečiji dodatak kao jedina mera za smanjenje siromaštva dece ne može da pokrije ni jedan ceo trošak školskog deteta (užinu, ručak, izlet, kupovinu školskog pribora, neophodne garderobe…). Zato je potrebno usaglasiti iznos dečijeg dodatka u skladu sa potrebama naročito starije dece za koju sve skale ekvivalencije pokazuju da ostvaruju potrebe u potrošnji kao i odrasla lica (Eurostat, OECD, RZS). Realni iznos dečijeg dodatak kao jedine mera za smanjenje siromaštva dece ostao je nepromenjen od 2002. godine, tj. sva uvećanja dečijeg dodatka pratila su inflaciju. U skladu sa tim,

Predlažemo za Nacrt:

a) Iznos dečijeg dodatka uskladiti sa iznosom linije siromaštva – povećati iznos dečijeg dodatka do polovine iznosa koji definiše liniju apsolutnog siromaštva i jednom godišnje.

b) Pre početka školske godine, povećati iznos dečijeg dodatka za nabavku udžbenika i školskog pribora za decu školskog uzrasta,

c) Jednokratno povećati iznos dečijeg dodatka na početku školske godine za decu u srednjoškolskom obrazovanju i/ili za decu pri upisu u više razrede osnovne škole.

Time bi se ostvarila dva cilja: adekvatno bi se odgovorilo na povećane potrebe koje deca ovog uzrasta imaju i podstaklo redovno školovanje.

Ugovori i dalje problem, nacrt da reši

Pored toga, potrebno je pravno izjednačiti lica koja ostvaruju prihode po različitim vrstama ugovora. To znači da pravo na Naknadu ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta mogu da ostvare, pored lica koje su obavljale privremene i povremene poslove, i ona koja su obavljala poslove po ugovorima o delu ali i drugim vrstama ugovora, od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine.

Svako lice koje je radno angažovano po drugim oblicima ugovora plaća porez i doprinose iz bruto zarade. Porezi i doprinosi iz bruto zarada koji se uplaćuju u budžet su veći od iznosa koji će država isplatiti preko Naknada ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta. Zapravo, iznos poreza i doprinosa koje su lica po ovim ugovorima uplatila u budžet Republike Srbije u periodu od 18 meseci, premašuje iznos sume naknada ostalih prihoda po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta koje bi ostvarili u periodu od 12 meseci.Zato je osnovano tražiti da se proširi pravo i na lica koja ostvaruju prihode po drugim ugovorima.

Pojedinačne komentare na Nacrt izmena Zakona o finansijskoj podršci možete naći OVDE.