Vesti

Diskusija o deci u sukobu sa zakonom u okviru tematske grupe MODS-a

U četvrtak, 14.6.2018. održan je  sastanak tematske grupe „Zaštita dece od nasilja“.

Pored predstavljanja dosadašnjih aktivnosti MODS-a u oblasti zaštite dece od nasilja, veliki deo sastanka je bio posvećen razgovoru o položaju dece u sukobu sa zakonom i na koji način je moguće uticati na unapređenje položaja ove grupe dece, što predstavlja i cilj projekta koji realizuje naša članica Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG uz podrsku Unicef-a. Najavljenim projektom su obuhvaćene opštine (9) koje su odabrane za pružanje podrške u oblasti razvoja usluga za decu u sukobu sa zakonom. Osnovna ideja ovog projekta je horizontalna razmena iskustava između opština u Srbiji, kao i mentorska podrška kako da se povežu sistemi i kako da lokalna zajednica podrži ovu decu.

DSC_0079

U tom smislu se diskutovalo o tome na koji način članice MODS-a mogu uticati u javnosti na izmenu slike o deci koja su u sukobu sa zakonom; kako do modela Odluke o socijalnoj zaštiti na lokalnom nivou koja će prepoznati decu u sukobu sa zakonom kao korisničku grupu; razvoju usluga za decu u sukobu sa zakonom.

Na sastanku je dogovoreno na koji način  članice MODS-a mogu da se uključe kao  podrška u realizaciji ovih aktivnosti  kao i izradi politika kojima se reguliše položaj ove grupe dece.

DSC_0066

DSC_0078

Centar  za socijalno preventivne aktivnosti uz podršku Trag fondacije sprovodi i kampanju “Nisam problem, imam problem” u okviru javnog zastupanja čiji je cilj  da se izmenama Odluke o uslugama socijalne zaštite grada Beograda, prepoznaje deca i mladi sa problemima u ponašanju i njihove porodice kao posebnu korisničku grupu.

Više fotografija sa sastanka pogledajte na našoj fejsbuk stranici  OVDE