Članice MODS-a Vesti

Zaustavimo rodno zasnovano nasilje nad devojčicama

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se od 1950. godine širom sveta 10. decembra. Tog dana 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, koja je prvi sveobuhvatni akt i instrument zaštite ljudskih prava.

Na današnji dan završava se i globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u okviru koje je Centar za prava deteta (CPD) sproveo akciju podizanja svesti društva sa ciljem nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje nad devojčicama.

Tom prilikom, CPD je ukazao na to da se neformalnim obrazovanjem ne smemo baviti samo onda kada se dogode incidenti i kada mediji izveštavaju o uznemiravajućim događajima seksualnog nasilja nad devojčicama, već da je neophodno urediti oblast neformalnog obrazovanja kako bi se osiguralo bezbedno, zdravo i podsticajno okruženje. Nepostojanje odgovarajućih standarda i procedura u pravnim subjektima i organizacijama koji se bave neformalnim vidovima obrazovanja, kao i neblagovremeno reagovanje nadležnih organa dovelo je do nepoverenja u institucije i stvaranja klime u kojoj je najsigurnije ćutati i ne mešati se.

Prema rezultatima istraživanja “Prepoznaj nasilje, reci ne”, svaka treća devojčica u Srbiji, uzrasta od 15 do 18 godina, prijavila je da je doživela seksualno nasilje, a manje od 3% devojčica obratilo se nadležnim institucijama.

Kako bismo osigurali bezbedno i podržavajuće okruženje za devojčice i svako dete u Srbiji,  neophodno je uspostaviti jasan zakonodavni okvir u oblasti neformalnog obrazovanja i povezati različite sisteme kroz multisektorski pristup, uvesti standarde i procedure u svim privrednim subjektima (bilo da je reč o školama, školicama, klubovima, studijima i dr. oblicima neformalnog rada sa decom). Pored toga, neizostavno je i informisanje i edukacija onih koji rade sa decom u neformalnom obrazovanju, zatim roditelja, kao i devojčica.

Video #STANIUZMENE nastao je u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Video je izradio Centar za prava deteta u okviru projekta „Zaštita devojčica od nasilja u neformalnom obrazovanju”, koji je finansijski podržao Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Ambasade SAD u Beogradu.

Izvor: Centar za prava deteta