Vesti

Zaključna zapažanja Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava je na 71. zasedanju (od 21. do 23. februara 2022.) razmatrao Treći periodični izveštaj Srbije o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Izveštaj je  predstavila delegacija Republike Srbije koju je predvodila Gordana Čomić, Ministarka za ljudska i manjinjska prava i društveni dijalog.

Pored državnog izveštaja, pred Komitetom su predstavljeni i alternativni izveštaji nevladinih organizacija iz Srbije.

Naše članice – PIN Mreža psihosocijalnih inovacija i NVO Praxis, predstavile su svoje izveštaje. PIN je predstavio svoj prvi tematski izveštaj o zaštiti mentalnog zdravlja u Srbiji, a Praxis Izveštaj o sprovođenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Srbiji.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, odnosno radna grupa za ekonomska, socijalna i kulturna prava u okviru Platforme, predstavila je svoj alternativni izveštaj Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Na sednici održanoj 4. marta 2022. godine Komitet je usvojio Zaključna zapažanja na Treći periodični izveštaj Srbije sa konkretnim preporukama za naredni izveštajni period.

Naredni izveštajni period o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijlanim i kulturnim pravima Republika Srbija treba da dostavi do 31. marta 2027. godine. Komitet je zatražio od Srbije da do marta 2024. godine dostavi izveštaj o primeni urgentnih preporuka koje se odnose na biznis i ljudska prava, položaj branitelja ljudskih prava i položaj i ostvarivanje scojalnih prava pravno nevidljivih lica.

Preporuke Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava za Republiku Srbiju na srpskom jeziku možete pronaći na sledećem linku.

Preporuke Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava za Republiku Srbiju na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku.

Celu sednicu Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna pravamožete pogledati na sledećem linku.