Vesti

Virtuelna zajednica za predstavljanje Vaše organizacije ili primera dobre prakse

Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša poziva sve organizacije i udruženja sa teritorije 7 pograničnih upravnih okruga iz Srbije (Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički, Pčinjski i Toplički) koja realizuju programe za mlade da, preko sajta projekta, virtuelna zajednica, „Youth Riders, pristupe onlajn bazi podataka i predstave svoju organizaciju i svoje uspešno realizovane programe, projekte i inicijative za mlade.

OK Niš

Obrasci za predstavljanje omladinske strukture, odnosno dobrih praksi organizacija nalaze se na sledećim linkovima:

OBRAZAC ZA PREDSTAVLJANJE OMLADINSKE STRUKTURE
OBRAZAC ZA PREDSTAVLJANJE DOBRIH PRAKSI

Na sajtu su dostupne baze omladinskih struktura i dobrih praksi organizacija iz srpsko-bugarskog pograničnog regiona na sledećim linkovima:

Omladinske strukture – Srbija

Dobre prakse – Srbija

Omladinske strukture – Bugarska 

Dobre prakse – Bugarska 

Onlajn platforma Virtuelna zajednica dobrih praksi (VCoP) stvorena je u okviru projekta „Youth Riders“ koji sprovode Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša u partnerstvu sa organizacijom Free Youth Center iz Vidina, kao vodećim partnerom i Udruženjem za lokalni razvoj Kamenica, a kofinansira Evropska unija preko Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Interreg-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme original logo

Napomene: Za popunjavanje baze potrebno je oko 10 minuta. Podaci koju budu postavljeni od strane organizacija u bazi biće objavljeni na sajtu projekta, trajno javni u bazi i mogu biti dostupni za naknadno preuzimanje. Sadržaj koji je postavljen u bazi od strane organizacija, odgovornost je osoba iz organizacija koje su popunjavale bazu. Sadržaj u bazi je moguće naknadno promeniti. Otvoreni klub ne odgovara za tačnost podataka i sadržaj koji je postavljen u bazi od strane organizacija. Popunjene obrasce treba poslati na e-mail otvoreniklubnis@gmail.com. Rok za dostavljanje popunjenih obrazaca je 10. novembar 2017. godine.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Attachments:

Izvor: Youth Riders