Vesti

Usvojena Uredba o značaju za rad udruženja

Vlada Republike Srbije je usvojila UREDBU o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja. Uredba je objavljena u Službenom glasniku 5. marta 2018. godine i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

OVDE  možete i pogledati prezentaciju koje je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu predstavilo na konsultativnom sastanku sa organizacijama civilnog društva u februaru mesecu. U prezentaciji se mogu vidite koje su glavne izmene u odnosu na staru Uredbu.