Članice MODS-a

Takmičenje za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“

Takmičenja za najbolju dečju karikaturu Mali Pjer organizuje Udruženje „Prijatelji dece Srbije“ u saradnji sa lokalnim organizacijama. Takmičenje je republičkog nivoa i nalazi se u Kalendaru takmičenja i smotri Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takmičenje podržava i Ministarstvo kulture i informisanja.

Organizacija „Prijatelji dece opštine Požarevac“ sprovela je takmičenja na Braničevskom i Podunavskom okrugu. Ove godine, uprkos teškoćama u obrazovanju zbog pandemije Korona virusa, ovo takmičenje realizovano je u 11 škola sa 65 učenika od prvog do četvrtog i 371 ucenikom od petog do osmog razreda. Školske komisije su za sledeći nivo takmičenja predložile 17 karikatura učenika mlađih razreda i 69 karikatura učenika od petog do osmog razreda.
Stručna komisija je odabrala radove i poslala ih na republičko takmičenje. Radovi su izdvojeni u dve kategorije, za učenike od prvog do četvrtog i učenike od petog do osmog razreda.

Vremenski okvir

Školska takmičenja realizovana su do polovine aprila, opštinska do polovine maja, a onda je okružna komisija selektovala radove za republičko takmičenje i poslala do 20. maja 2021. godine organizaciji “Prijatelji dece Srbije“.

Tema karikature

Tema karikature je slobodna, a može da se odnosi na prava dece i mladih u porodici, školi, društvenom okruženju, na one koji ih ometaju i one koji im pomažu da ostvaruju svoja prava. U najširem smislu slobodna tema konkursa pruža mogućnost deci za izražavanje kreativnog mišljenja i kritičko opažanje sveta i pojava oko sebe, pruža im i mogućnost da ukažu na potrebu odrastanja bez nasilja, uz vršnjačku i svaku drugu toleranciju, adekvatno obrazovanje i kulturnu ponudu.

Takmičenje se sprovodi po jasno propisanim kriterijumima, a kod izbora radova vrednuje se : originalnost i duhovitost, kreativnost, vizuelna i likovna celovitost, atmosfera i poruka koju karikatura šalje.

Sa kolegama, nastavnicima likovne kulture ostvarena je veoma konstruktivna saradnja i komunikacija. Shvatili smo koliko im je važno da promovišu talentovane učenike iz ove oblasti, da im pruže podršku i na taj način osnaže da sebe dalje razvijaju. Veoma nam je drago što učestvujemo u ovim aktivnostima koje otvaraju put talentovanim učenicima iz lokanih sredina i malih seoskih škola.