Vesti

SOS Dečije selo Kraljevo traži SOS roditelje/hranitelje i SOS porodične asistente

U SOS Dečijem selu Kraljevo – mreži SOS hraniteljskih porodica, deca bez roditeljskog staranja dobijaju novi dom i ljubav, osećaj sigurnosti i pripadnosti, podršku za pravilan razvoj svih potenencijala i pripemu za samostalan život. U tom cilju tražimo SOS roditelje/hranitelje (uključujući bračne parove) i SOS porodične asistente, spremne da žive i rade u okviru SOS Dečijeg sela Kraljevo, i da, kao hranitelji, brinu o deci u svojim porodicama.

Fondacija SOS Dečija sela Srbija oglašava slobodna radna mesta u SOS Dečijem selu Kraljevo za:

SOS RODITELjE / HRANITELjE
uključujući i bračne parove

SOS roditelj / hranitelj je:

➢ Profesionalac za brigu o deci, koji živi sa decom u porodičnoj kući u sklopu SOS Dečijeg sela, vodi njihov razvoj i nezavisno rukovodi domaćinstvom;
➢ Uspostavlja blisku vezu sa svakim detetom o kojem brine, deci pruža potrebnu sigurnost, ljubav i stabilnost u toplom porodičnom okruženju;
➢ SOS-porodični asistent je osoba koja pomaže SOS roditelju/hranitelju u brizi o deci i svakodnevnim obavezama.

SOS roditelj / hranitelj :
• treba da ima od 28 do 40 godina (poželjno)
• srednju školu
• psihofizički je zdrav/a
• državljanin Srbije
• da ispunjava uslove za hranitelja.

Obavezna je obuka i probni rad.

Molimo Vas da pošaljete Vaše pismo u kojem navodite zašto biste želeli da postanete SOS roditelj/hranitelj, zajedno sa
svojom biografijom na adresu:

SOS Dečije selo
Ul. Prvomajska br. 46-A
36000 Kraljevo

Kontakt podaci:
(036) 375 468
e-mail: Karijera@sos-decijasela.rs

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 036/375452 ili 036/375451 lokal 110