Smernice za zaštitu dece MODS

Smernice za zaštitu dece MODS predstavljaju:

  • paket standarda za organizacije koje rade sa decom i za decu treba da se pridržavaju čime pokazuju posvećenost zaštiti dece od bilo kog vida nasilja;
  • objašnjavaju šta je sve potrebno kako bi se obezbedila zaštita dece;
  • doprinose stvaranju bezbednog i pozitivnog okruženja za decu i pokazuje da organizacija ozbiljno shvata svoju dužnost i odgovornost.

Odnosi se na sve osoblje angažovano u MODS-u i imenovano na pozicije u organima MODS-a

Smernice za zaštitu dece MODS možete preuzeti OVDE

Resurs centru za smernice za zaštitu dece sa relevantnim materijalima možete pristupiti preko ovog linka.