Vesti

Skupština Srbije usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti

Skupština Srbije usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti koji će omogućiti novčanu pomoć za veći broj socijalno ugroženih građana. Novi zakon će najugroženijima omogućiti i veće iznose socijalnih davanja.

Prema usvojenim zakonskim rešenjima, maksimalno povećanje broja korisnika socijalne zaštite može da iznosi oko 60 odsto. Jedna od novina je i pojam osnovice u nominalnom iznosu, koji će omogućiti da se u zavisnosti od starosne strukture i sastava, za svako domaćinstvo množenjem sa odgovarajućim koeficijentima dobiju nivoi iznosa socijalne pomoći. 

Skupština odlučila – Više korisnika = veća izdvajanja iz budžeta

Veća novčana primanja uglavnom se odnose na višečlana i domaćinstva u kojima su svi članovi nesposobni za rad, kao i samohrane roditelje. Tako bi broj korisnika socijalne pomoći, kako je ranije najavio resorni ministar Rasim Ljajić, trebalo da bude povećan za najmanje 80.000 korisnika, a zbog povećanih iznosa i broja korisnika izdvajanja iz budžeta biće veća za oko 70 odsto. 

Tako će socijalna davanja koja su na mesečnom nivou za radno nesposobnog pojedinca bila oko 6.000 dinara, a za višečlano domaćinstvo oko 14.000 dinara, ubuduće biti 7.251, odnosno 21.000 dinara. 

*** Državna izdvajanja za decu i porodicu – Deca nisu odgovorna za svoje siromaštvo!

Zakon o socijalnoj zaštiti uvodi nove grupe korisnika koje su u praksi socijalne zaštite do sada bile nedovoljno prepoznate, kao što su žrtve nasilja u porodici, zlostavljanja, zanemarivanja i samozanemarivanja, trgovine ljudima. Umesto indeksiranja svakog meseca, novim zakonskim rešenjem predviđeno je da se pređe na indeksiranje dva puta godišnje sa indeksom potrošačkih cena.