Vesti

Delegacija ambasadorke Australije u poseti MODS-u

7.9.2018. Zamenik ambasadorke Australije u Srbiji, gospodin Glenn Morrison i Ana Redžić, takođe iz ambasade Australije, posetili su Mrežu organizacija za decu Srbije s namerom da se bliže upoznaju sa problemima dece u Srbiji ali i sa radom MODS-a. Sastanak sa direktorom MODS-a obeležio je otvoren razgovor o položaju dece u Srbiji, mogućnostima unapređenja položaja dece i jačanju podrške organizacijama širom Srbije koje imaju pristup zasnovan na pravima deteta.