20042018_fotografija_uz_saopstenje_sa_konferencije

Izvor: Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja