Članice MODS-a Vesti

Održana X sednica Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava

15. jula 2021. godine održana je deseta sednica Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava.

Sednicom je predsedavala Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Na sednici su predstavljene infomacije od značaja za rad Saveta za praćenje preporuka UN za ljudska prava. Odlučeno je da se Plan za praćenje primene preporuka UN stavi na uvid javnosti radi davanja sugestija za njegovo unapređenje. Usvojen je i plan rada Saveta za period jul 2021-jun 2022. godine.

U nastavku sednice je predstavnica MDRI-S Snežana Lazarević ukazala na težak položaj dece sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, što su pokazali i nalazi izveštaja „Zaboravljena deca Srbije“ koji su objavile Disability Rights International i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S.

Lazarević je iznela je zahteve koji se odnose na: prestanak infrastrukturnog ulaganja u ustanove; zabranu institucionalizacije dece do 3 godine starosti; omogućavanje nezavisnog monitoringa institucija od strane OCD; razvoj usluga u zajednici.

Predloženo je da se formira tematska radna grupa koja će se baviti temom dece u institucijama.

Sastanku su prisustvovale i Milana Todorović iz Centra za prava deteta i Mirjana Džuverović iz sekretarijata MODS-a.