Socijalna zaštita Vesti

Održana prva radionica Društvene laboratorije

U Beogradu je 17. juna 2021. godine održana prva radionica Društvene laboratorije za kvalitetniji život porodica i dece sa teškoćama u razvoju u organizaciji MODS-a i Play centra.

Na radionici su učestvovali: Savez MNRO SrbijeMNRO Ivanjica, Udruženje „Na pola puta“, Dečiji Centar Zaječar, Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG , Play Centar Novi Sad

Na prvoj radionici učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pristupom design thinking koji će biti značajan u traženju rešenja za izazove sa kojima se suočavaju deca i mladi sa svojim porodicama u Srbiji i koji će im omogućiti kvalitetniji život u porodici i zajednici.

Covid-19 je dodatno pokazao ranjivost socijalnih ustanova za smeštaj korisnika i istakao potrebu za razvoj usluga koje će podržati:

  • porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju;
  • spreče izdvajanje dece iz porodica;
  • podrže povratak dece u primarnu porodicu (ako je do razdvajanja došlo).

Program radionica se realizuje u okviru projekta „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa uz stručnu podršku iskusnih evropskih inovacijskih i inkubacijskih organizacija/programa.

Šta je to Društvena laboratorija?

Društvena laboratorija je podrška razvoju društvenih inovacija, okuplja različite zainteresovane strane u pronalaženju praktičnih rešenja za društvene probleme, primenjuje eksperimentalne metode kao što je design thinking.

Cilj Društvene laboratorije?
  • Razviti rešenja za specifične probleme/izazove
  • Transformacija procesa, veština, kulture postojećih organizacija
  • Sistemske promene i nove javne politike

Šta je to Design thinking?

Design thinking je pristup kreativnom rešavanju problema kroz inovacije proizvoda i usluga čiji je cilj zadovoljavanje potrebe krajnjeg korisnika.

#DCareLabs #Interreg #DanubeTransnationalProgramme #socialinnovation