Vesti

MODS sada ima 101 organizaciju u svom članstvu: Održana godišnja Skupština

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacije za decu Srbije (MODS) održana je u Kragujevcu 16. i 17.  novembra 2018. godine. Ovo je bila još jedna prilika da se članice Mreže medjusobno sastanu, da se razmatraju i usvajaju predlozi od značaja za rad MODS-a, a i povećala se brojnost MODS-a prijemom novih organizacija u članstvo.

DSC_0779

Skupština je tokom radnog dela najpre razmatrala Izveštaj o radu Mreže za 2017. godinu koji je predstavio direktor Saša Stefanović, Izveštaj o radu Upravnog odbora koji je predstavila predsednica UO Jasmina Miković kao i Izveštaj Nadzornog odbora koji je predstavio Radomir Jevtić, predsednik ovog tela. Nakon kraće diskusije Skupština je sve podnete izveštaje usvojila jednoglasno.

MODS ima novog člana Nadzornog odbora

Skupština MODS-a zatim je pristupila izboru novog člana Nadzornog odbora. Jednoglasnom odlukom Skupštine, nova članica Nadzornog odbora MODS-a je Nataša Raičević, programska direktorka Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Sastav Nadzornog odbora sada čine: Radomir Jevtić (udruženje Korak napred, Kruševac), Ana Jovanović (Centar za kreativni razvoj, Knjaževac) i Nataša Raičević (GRiG, Beograd).

DSC_0822

Skupština MODS-a primila novih 5 organizacija u svoje članstvo

Jedna od tačaka dnevnog reda na Skupštini MODS je bila i glasanje o prijemu novih organizacija u članstvo Mreže. Ukupno pet organizacija se predstavilo Skupštini nakon čega se Skupština jednoglasno odlučila za prijem svih 5 organizacija u članstvo. MODS sada ima 101 organizaciju u svom članstvu.

Novih 5 organizacija koje su postale članice Mreže organizacija za decu Srbije su:

Usvojeni novi uređivački akti na Skupštini

Skupština je potom glasala o usvajanju novih uređivačkih akata MODS-a, koji su izrađeni na predlog Upravnog odbora. Nakon kraće diskusije i uz određene izmene i dopune, Skupština je jednoglasno usvojila:

1) Akt o bližem određivanju uslova i procedura prijema u članstvo, isključivanje iz članstva kao i pravima i obavezama članica MODS-a;

2)   Smernice za zaštitu dece MODS-a

DSC_0764

U nastavku rada Skupštine direktor Mreže Saša Stefanović je prisutnim članicama predstavio pregled realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata tokom 2018. godine. Kao neke od zapaženih rezultata koje je MODS postigao tokom tekuće godine jesu prepoznavanje Mreže na nacionalnom nivou kao važnog učesnika, MODS ima predstavnicu u Savetu za prava deteta, koja je aktivno učestvovala i na održanim sednicama Saveta za prava deteta, kao i uzeto aktivno učešće MODS-a u izradi zakonske regulative u oblasti prava deteta.

Deo Skupštine posvećen i daljem napretku rada MODS-a

Važan stub delovanja MODS-a jeste razvijanje kapaciteta organizacija za unapređenje položaja dece i jačanje međusobne saradnje. Stoga je održavanje Skupštine prepoznato i kao prilika da se otvori diskusija o mogućnostima za dalje unapređenje rada Mreže. Drugi dan Skupštine bio je posvećen razgovorima o tome na koji način se sve može unaprediti dosadašnji rad MODS-a tako da su učesnici imali priliku da daju svoje komentare i predloge u okviru radnih grupa.

DSC_0016

DSC_0007

Neke od tema su bile na koje načine se mogu dalje jačati kapaciteti MODS-a, kako da se poveća vidljivost rada organizacija, a proizašli su i novi predlozi koje će MODS u svom radu nastojati da implementira.  

Fotografije sa Skupštine možete pogledati OVDE