Vesti

Održan sastanak UO MODS-a

U ponedeljak, 23. oktobra, u prostorijama SOS Dečija sela Srbija, u hibridnom obliku, održan je sastanak Upravnog Odbora (UO) na kojem su prisustvovali članovi UO: Jasmina Miković, predsednica Upravnog odbora MODS-a, Dragana Soćanin, Gordana Plemić, Tatjana Lazor Obradović, Marko Tošić, Kenan Rašitović, Iva Eraković, Aleksandra Milutinović.

Na sastanku je Saša Stefanović, direktor MODS-a, predstavio Godišnji izveštaj o radu MODS-a za 2022. godinu. Izveštaj je detaljno analizirao aktivnosti i postignuća organizacije tokom prethodne godine, a članovi UO su jednoglasno usvojili ovaj dokument, izražavajući zadovoljstvo radom MODS-a u prethodnom periodu.Takođe, sastanak je bio prilika da se predstavi predlog Godišnjeg izveštaja MODS-a za 2023. godinu, koji je prezentovao direktor Saša Stefanović.

Upravni Odbor je takođe raspravljao o pripremama za nadolazeću Skupštinu MODS-a, uključujući pristigle prijave za članstvo u organizaciji.