Vesti

Fondacija SOS Dečija sela raspisuju konkurs za VOĐU TIMA SOS PREDSTAVNIKA NA TERENU

Fondacija SOS Dečija sela raspisuju konkurs za VOĐU TIMA SOS PREDSTAVNIKA NA TERENU za rad na određeno vreme na lokaciji Beograd.

Ključne odgovornosti:

 • Planiranje aktivnosti za ostvarivanje ciljeva definisanih u saradnji sa projektnim timom;
 • Učestvovanje u odabiru SOS predstavnika na terenu, izgradnja stabilnog tima i redovno praćenje rezultata rada zaposlenih;
 • Motivacija, edukacija i praktično obučavanje SOS predstavnika na terenu u cilju pravilne primene potrebnih tehnika u procesu prikupljanja sredstava od individualnih donatora;
 • Planiranje rada/rasporeda rada SOS predstavnika na terenu, izmena rasporeda, zamena i sl., u cilju obezbeđivanja svakodnevnog prisustva planiranog broja predstavnika po lokacijama;
 • Pružanje podrške u logističkim poslovima vezano za pripremu lokacije za rad, odnosno pripremu SOS predstavnika na terenu – prevoz štanda, materijala i predstavnika, po potrebi;
 • Nadziranje ispravnog popunjavanja i redovne dostave potrebne dokumentacije;
 • Akvizicija novih redovnih donatora kroz direktnu komunikaciju sa građanima;
 • Informisanje i podizanje svesti kod građana o aktivnostima SOS Dečija sela Srbija, u skladu sa misijom, vizijom, vrednostima i načelima organizacije.

Kvalifikacije i kompetencije:

 • Najmanje VI stepen stručne spreme (180 bodova), poželjno ekonomskog usmerenja;
 • Najmanje 4 godine iskustva na poslovima direktne prodaje i 2 godine na poziciji vođe tima;
 • Znanje rada na kompjuteru;
 • Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;
 • Visoko organizovana osoba, pozitivna i uporna, orijentisana na rezultate i ostvarenje ciljeva, sa odličnim veštinama komunikacije i prezentacije.

Zainteresovani kandidati biografiju sa prijavom treba da dostave elektronskim putem na fondacija@sos-decijasela.rs 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 28.12.2018.