Vesti

Drug nije meta – Važno je da znate šta Vam dete radi na internetu

Samostalni savetnik pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stevan Popović rekao je za portal SrbijaDanas.com da je porodica glavno uporište u borbi protiv nasilja na internetu koje na perfidan i prikriven način ugožava, pre svih, decu. On je pozvao roditelje da na internetu, koji jeste drug deci ali i „prikriveni“ neprijatelj, zajednički provode vreme sa decom.

„Korišćenje tehonologija je sastavni deo odrastanja, vaspitanja i podizanja dece, a to je primarno zadatak porodice. Ono što je nažalost danas često, jeste da roditelji daju detetu neko tehničko sredstvo poput tableta, mobilnog telefona ili kompjutera koje mu zameni igračku, pa vreme koje bi dete provodilo u drugim aktivnostima tada provodi uz internet i sve ono što je na njemu“, rekao je Popović.

Foto: SD/ilustracija – LogOut

On je dodao da internet nije samo dobar ili loš, te da je nezamenljiv u pronalaženju informacija značajnih za nauku ili svakodnevni život. Ipak, ne poriče postojanje njegove „tamne“ strane „na kojoj se razmenjuju informacije nekontrolisanog sadržaja upravo zbog čega i jeste privlačan mnogim kategorijama korisnika“.

„Budite sa decom“, poručio je roditeljima, „jer ako ste sa njima, možete i da vidite čime vam se dete bavi, kakvi ga sadržaji na mreži interesuju. Onda možete da intervenišete i delujete edukativno, da zaštitite svoje dete, objasnite ili ograničite korišćenje određenih sredstava, ali i da mu smislite neku drugu aktivnost.“

U suočavanju sa digitalnim nasiljem nad decom Popović vidi i ulogu centara za socijalni rad kao ključnih institucija koje proizilaze iz ministarstva u kom je savetnik i koje su po zakonskoj definiciji jedine ovlašćene „da ulaze u porodicu i zajedno sa članovima razmatraju određene probleme“.

Kad se pojavi problem u vezi sa internetom, on je obično i porodični“, tvrdi dodajući da je domet socijalnih ustanova ograničen dobrom voljom članova porodice.

Podići nivo svesti

Značajno mesto u sistemskoj borbi sa najsavremenijim oblikom nasilja, smatra, imaju i škole zadužene za informatičko opismenjivanje. Njihov posao usmeren je na proširivanje vidika onima koji internet koriste isključivo u svrhu zabave, a koji su time izloženi opasnosti da virtuelnim svetom igara zamene realnost.

*** Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu počeo sa radom

Mišljenja je i da smo svi jednako ugroženi sadržajima koji se pojavljuju na internetu, ali da nas na osnovu životnog iskustva razlikuje stepen izgrađenosti mehanizama za njihovo prepoznavanje i vrednovanje, te da je „ključ u informisanju i obrazovanju“.

„Bolje je dati dovoljno informacija i podići nivo svesti da osoba koja se susretne sa određenim sadržajem može da razume šta on predstavlja i u kojoj meri je to rizično, pa, eventualno, donese odluku da takav sadržaj napusti. Mislim da je to daleko efikasnije nego zabrana“, napomenuo je Popović ističući da je internet prostor slobodnog izbora.

Popović smatra da je ovaj oblik nasilja specifičan, kako kaže, i po svojoj mekoći, jer u primeru seksualnog zavođenja dece putem interneta, očiglednog nasilja i nema.

LogOut

 

U okviru projekta Srbija Danas – „LOG OUT nasilje“, koji se realizuje u saradnji sa Gradom Beogradom, a usmeren je na prevenciju i suzbijanje posledica digitalnog nasilja, u narednim mesecima imaćete priliku da se informišete o tome kako da ostanete bezbedni na internetu, na šta treba da obratite pažnju, kako da uočite zlostavljanje u digitalnom svetu i da steknete mnoštvo drugih korisnih znanja koja će pomoći da u Srbiji rastu bezbedna deca.

Izvor: Srbija Danas