Programski dokumenti Stavovi

Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi odrzivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja (UN Sustainable Development Goals – SDGs) predstavljaju univerzalni poziv Ujedinjenih nacija na zajedničku akciju kako bi se iskorenilo siromaštvo, zaštitila planeta i obezbedio mir i prosperitet za sve ljude – najkasnije do 2030. Za Mrežu organizacija za decu Srbije, UN Ciljevi održivog razvoja su od izuzetne važnosti iz nekoliko razloga:

  1. Usmerenost na decu: Mreža organizacija za decu Srbije je posvećena dobrobiti i pravima dece. UN Ciljevi održivog razvoja uključuju ciljeve koji se direktno odnose na decu, kao što su ciljevi koji se bave zdravljem, obrazovanjem, pravednošću i zaštitom dece od nasilja.
  2. Borba protiv siromaštva i nejednakosti: Siromaštvo i nejednakost su ozbiljni problemi koji pogađaju decu širom sveta, uključujući i Srbiju. UN Ciljevi održivog razvoja postavljaju ciljeve za smanjenje siromaštva i nejednakosti, što direktno utiče na kvalitet života dece.
  3. Očuvanje okoline: Deca su najranjivija grupa kada je u pitanju uticaj klimatskih promena i degradacija okoline. Ciljevi održivog razvoja uključuju i ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.
  4. Društvena odgovornost: Mreža organizacija za decu Srbije prepoznaje svoju društvenu odgovornost u ostvarivanju UN Ciljeva održivog razvoja. Kroz svoje programe i aktivnosti, organizacije članice Mreže doprinose ostvarivanju ovih ciljeva i pozivaju druge aktere u društvu da se pridruže naporima za postizanje ciljeva.
  5. Globalna saradnja: UN Ciljevi održivog razvoja zahtevaju globalnu saradnju i partnerstvo kako bi se ostvarili. Mreža organizacija za decu Srbije sarađuje sa drugim organizacijama, međunarodnim partnerima i zajednicom kako bi zajedno radili na ostvarivanju ovih ciljeva.

Ovde možete videti na koji su način povezani Ciljevi održivog razvoija i UN Konvencija o pravima deteta. Na sledećem linku možete naći indikatore Ciljeva održivog razvoja koji se prate u Srbiji.