Saopštenja Zaštita od nasilja

SVETSKI DAN DETETA i 25 godina Konvencije o pravima deteta

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS na dan kada se obeležava Svetski dana deteta i 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija podseća da je država dosta uradila na unapređenju i stvaranju pozitivnog zakonskog okvira za bolji život dece u Srbiji, ali da i dalje postoje veliki problemi i izazovi.

Država se obavezala da će sve učiniti da deca u Srbiji budu bezbedna, ali nas, sa prvim hladnim danima, mediji obaveštavaju o nesrećnim slučajevima u kojima su deca izgorela u svojim kartonskim kućama. Nažalost, pokazalo se da ni školska dvorišta nisu bezbedna i da mogu da budu opasna po život dece.

U poslednje dve decenije broj dece u Srbiji se smanjio za 580.000 i sada deca u Srbiji čine 17,6 % stanovništva. Procenat dece koja na vreme prime sve preporučene vakcine je 70,5 %. Nažalost, nisu svoj deci mlađoj od 5 godina dostupne igračke i knjige – blizu jedne trećine dece odrasta bez njih. Još uvek je izazov za državu da osigura odrastanje dece u krugu porodice i u svom prirodnom okruženju.

I dalje su romska deca prezastupljena u sistemu formalne nege, dok su deca sa smetnjama u razvoju prezastupljena u institucionalnom smeštaju (od ukupnog broja dece na rezidencijalnom smeštaju, 58.5% su deca sa smetnjama u razvoju, a od ukupnog broja dece u porodičnom smeštaju, samo 9% su deca sa smetnjama u razvoju). Pored toga, diskriminacija dece je i dalje veoma rasprostranjena, a posebno prema romskoj deci i deci sa invaliditetom.

Ohrabrujuće – Više od polovine roditelja ne primenjuje nasilne metode

Ohrabruje podatak da se smanjio broj roditelja koji se izjašnjava da u odgajanju dece koriste nasilne metode; da sada više od polovine roditelja (57%) u Srbiji ne primenjuje nasilne metode u disciplinovanju dece i da možemo očekivati da će se u Srbiji izričito zabraniti telesno kažnjavanje dece.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS poziva Vladu Republike Srbije i Narodnu skupštinu da u godini jubileja Konvencije o pravima deteta posvete posebnu pažnju rešavanju brojnih problema i prepreka koje stoje na putu ostvarivanja prava sve dece – prava da se bez diskriminacije pravilno razvijaju i rastu, igraju se i obrazuju i dostojanstveno, bezbedno, zdravo i srećno žive.