Stavovi

Stav MODS-a – Besplatni udžbenici treba da budu dostupniji

MODS_logo_veci-još-600x252

Mreža organizacija za decu Srbije pozdravlja odluku Vlade RS o proširenju liste učenika koji imaju pravo na besplatne udžbenike. Međutim, smatramo da ima prostora za dodatnim proširenjem ove mere u cilju unapređenja inkluzivnosti i kvaliteta osnovnog obrazovanja u Srbiji.

Naime, pored dece iz socijalno ugroženih porodica, primaoce novčane socijalne pomoći, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je novim projektom „Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola“ predvidelo da se besplatni udžbenici dodeljuju i deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji pohađaju redovni obrazovni program po IOP-u, ali i đacima osnovnih škola koje su treće (i svako naredno dete) po redosledu rođenja, a sve to u skladu sa Strategijom za podsticanje rađanja.

Mreža organizacija za decu Srbije polazi od toga da je dostupno i kvalitetno obrazovanje osnovno pravo svakog deteta. Ono podrazumeva stalno unapređivanje kvaliteta obrazovnog  procesa i uključivanje većeg broja dece u obrazovanje. Pravo na besplatne udžbenike je mera u pravom smeru države koju roditelji mogu brzo i konkretno uračunati u svoj kućni budžet. Međutim, navedena mera ima veoma ograničen domet zato što nije dostupna svim porodicama sa decom.

Kompleti treba da budu jeftiniji, a besplatni udžbenici da budu dostupni svim porodicama sa troje dece

Mišljenja smo da bi kompleti udžbenika trebalo da budu jeftiniji, imajući u vidu da su cene pribora i školske dodatne opreme već dovoljno visoke i da predstavljaju velika izdvajanja u kućnom budžetu (Primera radi, za porodice sa dvoje školaraca kupovina udžbenika staje i do 30,000 RSD).

Takođe, prema merama Ministarstva, pravo na besplatne udžbenike ostvaruju porodice koje imaju troje i više dece ukoliko su oni istovremeno u obrazovnom sistemu. Smatramo da bi ovakva mera trebalo da obuhvati porodice sa troje i više dece, bez obzira da li su oni istovremeno u obrazovnom sistemu. Uporedo, smatramo da bi Predlagač trebalo da razmotri mogućnost proširenja broja korisnika navedenih mera imajući u vidu da u Republici Srbiji prosečna porodica ima 1.6 dece.

Uz to, smatramo da deca iz porodica koje su korisnici jednokratne novčane pomoći treba da budu na listi korisnika koji imaju pravo na besplatne udžbenike.

Bespatni udžbenici da budu spremni ranije za decu iz ranjivih grupa

Vrlo je značajno da deca iz ranjivih grupa, uvek i na vreme, pre početka školske godine, dobiju besplatne udžbenike koji su im potrebni za početak nastave. Predlog  je da spiskovi dece koja će dobiti besplatne udžbenike u narednoj godini budu poznati pre kraja nastave u tekućoj godini, kao i da odobreni besplatni udžbenici sadrže ceo komplet udžbenika (uključujući i radne sveske, zbirke i udžbenike iz stranih jezika).

Škole bi trebalo da imaju mogućnost stvaranja fonda udžbenika u okviru školskih biblioteka od vraćenih besplatnih udžbenika. Na taj način besplatni udžbenici bi bili dostupni za korišćenje narednim generacijama učenika.

Na kraju, mišljenja smo da udžbenici ne bi trebalo da se menjaju u čestim vremenskim intervalima (ne kraćim od 5 godina), a to svakako ne bi trebalo činiti zbog manjih, „kozmetičkih“ promena, poput izmena korica ili slika. Kontinuitetom izdavanja udžbenika sa istom sadržinom povećale bi se značajno mogućnosti zajedničkog korišćenja (nasleđivanja) istih udžbenika od strane većeg broja dece, a takođe bi se time smanjio trošak u roditeljskom budžetu.

Premda je školska 2017/2018 godina upravo počela, smatramo da ovi  predlozi mogu da budu dobra osnova za dalje unapređivanje mera u oblasti  osnovnog obrazovnog sistema.

U izradi preporuka su učestvovale članice mreže: Udruženje građana „Zlatiborski krug“, Grupa za decu i mlade „Indigo“, Udruženje građana „Roditelj“ i Udruženje građana „Pomoć deci“.