Finansijska podrška Saopštenja Socijalna zaštita Zaštita od nasilja

Prava deteta posebna oblast u radu nove Vlade

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) pozdravlja odluku premijera Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da u svom ekspozeu prava deteta izdvoji kao posebnu oblast u radu nove Vlade i sa zadovoljstvom primećuje da su predlozi koje je naša organizacija uputila mandataru uzeti u razmatranje.

U Programu rada Vlade Republike Srbije koji je narodnim poslanicima dostavljen 9. avgusta, prava deteta izdvojena su kao posebna oblast u okviru celine koja se odnosi na ljudska prava, brigu o natalitetu i socijalnu odgovornost. U pomenutom dokumentu premijer je naveo da su “organizacije koje se bave pravima deteta uputile Vladi svoje predloge kako da poboljšamo položaj dece, posebno dece sa invaliditetom i dece koja žive u siromaštvu” i istakao da će prioritet u novom sazivu biti da “osmislimo i primenimo mere koje će deci u Srbiji obezbediti srećnije i bezbednije detinjstvo”.

Tokom svog izlaganja pred narodnim poslanicima, premijer je konstatovao značaj koji predškolsko obrazovanje ima za povećanje opšteg nivoa obrazovanja, ali i ukazao na činjenicu da je “samo 60% dece od 3 do 5 godina upisano u predškolske ustanove”. U pogledu drugih mera koje se neposredno tiču položaja dece, premijer Vučić je najavio:

Nove prioritete Vlade koji se tiču prava deteta:

  • unapređenje socijalne zaštite transformacijom mreže ustanova i ulaganjem u usluge podrške u zajednici i uvođenjem socijalno-zdravstvenih usluga;
  • donošenje Zakona o suzbijanju porodičnog nasilja;
  • donošenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom;
  • uvođenje posebnih programa podrške za pohađanje predškolskih i školskih ustanova;
  • deinstitucionalizacija i razvoj srodničkog smeštaja, srodničkog hraniteljstva i hraniteljstva za decu sa invaliditetom.

MODS podseća da je naša organizacija mandataru za sastav Vlade 6. jula uputila prilog za izradu ekspozea u kome ga je pozvala da oblast prava deteta prepozna kao jedan od prioriteta u radu nove Vlade. U dokumentu koji smo uputili mandataru ukazano je i na konkretne mere i aktivnosti koje bi nova Vlada trebalo da preduzme u cilju poboljšanja položaja dece u Srbiji.

Program rada nove Vlade koji je premijer predstavio narodnim poslanicima potvrđuje da je uvažen osnovni predlog MODS da oblast prava deteta dobije posebno mesto u ekspozeu. MODS poziva novu Vladu da svoju posvećenost poboljšanju položaja dece potvrdi i na delu i da donese Odluku o konstituisanju novog Saveta za prava deteta, odnosno da u okviru najavljenih izmena i dopuna Zakona o ministarstvima predvidi formiranje Uprave za prava deteta.

Prilog za izradu ekspozea mandatara za sastav nove Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića možete pogledati OVDE