Vesti

Poziv na formiranje Saveta za prava deteta Vlade RS

Mreža organizacija za decu Srbije, Koalicija za monitoring prava deteta[1]i Centar za prava deteta su 24. decembra 2020. godine uputili pismo predsednici Vlade u kojem pozivaju Vladu da hitno formira Savet za prava deteta imajući u vidu krizu izazvanu pandemijom COVID-19, koja se posebno odražava na položaj dece iz najosetljivijih grupa – decu sa smetnjama u razvoju, decu migrante/izbeglice, romsku decu, decu koja žive i rade na ulici, decu sa HIV-om/AIDS-om, decu pripadnicima LGBT populacije, decu iz jednoroditeljskih porodica i porodica bez prihoda ili sa niskim primanjima i brojnu grugu.

Pismo u celosti možete preuzeti OVDE.

[1] Koaliciju za monitoring prava deteta, pored Centra za prava deteta koji koordinira njenim radom, čine i Beogradski centar za ljudska prava, Centar za socijalne politike, Užički centar za prava deteta i ASTRA –  Akcija protiv trgovine ljudima.