Vesti

Održan sastanak koordinatora tematskih grupa MODS-a

U prostorijama Inicijative za inkluziju VelikiMali u Pančevu održan je danas drugi sastanak koordinatora tematskih grupa MODS-a. Sastanku su prisustvovali svi koordinatori tematskih grupa, Marko Milanović (Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas) koordinator TG SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA DECE, Radomir Jevtić (UG Korak napred) koordinator TG ZAŠTITA DECE OD NASILJA, Valentina Zavišić (Inicijativa za inkluziju VelikiMali) koordinator TG KVALITETNO OBRAZOVANJE I INKLUZIJA,  Mladen Milutinović (Otvoreni klub) koordinator  TG PARTICIPACIJA DECE, kao i direktor MODS-a Saša Stefanović.

Tema sastanka je bila planiranje daljih zajedničkih aktivnosti i unapređenje rada tematskih grupa kao i rad na održivosti i kvalitetu usluga za decu i porodicu. Na sastanku je razgovarano i o značaju participacije dece i članica.

IMG-3539

U okviru Mreže organizacija za decu Srbije funkcionišu 4 tematske grupe: socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, zaštita dece od nasilja, kvalitetno obrazovanje i inkluzija, participacija dece.

U rad tematskih grupa je uključeno preko 100 predstavnika/ca članica MODS-a. Na sastancima tematskih grupa članice MODS-a su upoznate sa relevantnim politikama i usaglašavane zajedničke aktivnosti.