Vesti

Održan događaj „D-Care Lab-s“

17. decembra 2020. godine održan je onlajn događaj „D-Care Lab za kvalitetniji život porodica i dece sa teškoćama u razvoju“

Na događaju je predstavljen projekat „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država* u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa.

Moderatorka događaja, Slavica Milojević, iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, na sesiji je ugostila:

  • Mirjanu Maksimović, Programme Manager for EU Policies, EU Delegation to Serbia
  • Vesnu Dejanović, Child Protection Specialist, UNICEF
  • Ivanu Maksić, Koordinatorku za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa, SIPRU
  • Sašu Stefanović, direktora Mreže organizacija za decu Srbije MODS

Mirjana Maksimović iz Delegacije EU je istakla da su za Evropsku uniju socijalne inovacije izuzetno važne i ohrabrila testiranje dobrih rešenja iz zemlja članica Evropske unije, uz prilagođavanje domaćem kontekstu. Tom prilikom je informisala učesnike da je Delegacija EU raspisala, u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, javni poziv JLS za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

Vesna Dejanović iz UNICEF-a je istakla važnost inovacija i sinergijskog delovanja, naročito u kontekstu pandemije u kojoj su postale još vidljivije potrebe ugroženih grupa, i predstavila učesnicima da je UNICEF, zajedno sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, započeo proces analize postojećih usluga za decu i porodice, prvenstveno dnevnih boravaka za decu sa smetnjama, savetovališta, kao i postojećih edukativnih programa. Dejanović je istakla i da su dnevni boravci potencijalno dragoceni resurs u zajednici i da ih treba podržati da unaprede svoje programe rada tako da takođe budu usmereni na  jačanje roditeljskih kompetencija.

Ivana Maksić iz SIPRU tima se osvrnula na koji način se SIPRU bavi socijalnim inovacijama ističući programe „Znanjem do posla“ (2015) i „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2“ iz 2019. godine. Maksić je istakla da je ključno za inovacije mreža saradnika i da „inovacije često nastaju kao rezultat prevazilaženja strogih granica tzv. sektorskih podela, kao i drugačijom saradnjom različitih aktera“.

Saša Stefanović je istakao da postoji potreba za „inovativnim rešenjima koja će život dece učiniti kvalitetnijim“ i takođe ukazao da je pandemija zarazne bolesti COVID-19 dodatno pokazala koliko su ranjive socijalne ustanove za smeštaj korisnika i istakao potrebu za razvojem usluga koje će podržati porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju; spreče izdvajanje dece iz porodica, i podrže povratak dece u primarnu porodicu (ukoliko je do razdvajanja došlo).

U okviru projekta „D-Care Labs“ će biti uspostavljena društvena inovativna laboratorija (D- Care Lab) koja će podržati društvene inovacije u oblasti pružanja socijalnih usluga za porodice i decu sa teškoćama u razvoju. Preko društvene laboratorije će se primenom agilnog pristupa i design thinking metodologije podržati pružaoci usluga socijalne zaštite, udruženja, organizacije, ustanove, stručnjaci koji mogu da osmisle i sprovedu kvalitetne inovativne usluge za decu sa teškoćama u razvoju i njihove porodice.

Snimak celog događaja možete pogledati na sledećem linku.

Više informacija o projektu možete pogledati i na D-care Labs eNewsletter-u.

* Nemačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija Rumunija, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldavija.

Project is co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).